av Sara Sätermark
1 juli, 2022

Idag (fredag 1/7) träder en ny lag i kraft som gör att många svenskar enkelt kan fördubbla sin tjänstepension. Sedan 1 juni 2007 har du som försäkringstagare haft möjlighet att själv välja var du vill placera dina icke kollektivavtalade pensionsförsäkringar. Detta har dock endast omfattat de försäkringar som tecknats efter det datumet.

Idag (fredag 1/7-2022) införs en lag om flytträtt av tjänstepensioner, som möjliggör att flytta icke kollektivavtalade pensionsförsäkringar tecknade även innan 2007. Du som försäkringstagare har nu möjlighet att kraftigt sänka din avgift, vilket kommer ge upp till 50 procent mer i pension för en 45-åring som sänker sin avgift från 2,5 procent till 1 procent.

Fundlers förvaltningschef Ulf Ahrner har tagit fram en räknekalkyl som tydligt visar hur du kan fördubbla din pension. Om du investerar din tjänstepension på 800 000 kronor dagen du fyller 45 år har du tjänat in 1 926 572 kronor den dagen du fyller 66 år. Ahrner räknar då på en genomsnittlig avkastning på 8 procent och en avgift på 2,5 procent. Om du istället investerar en lika stor tjänstepension men istället betalar 1 procent i avgift har du 2 560 452 kronor den dagen du fyller 66 år.

Betalar du 2,5 procent i avgift har den då ätit upp 633 880 kronor. Tar du ut pension mellan 66 år och 80 år har du 14 000 kr i månaden att röra dig med som pensionär om du har en avgift på 2,5 procent som äter upp större delen av din avkastning. Om du istället väljer att flytta din pension och på så sätt får tillgång till en lägre avgift på 1 procent kan den summan stiga till hela 21 000 kronor i månaden, alltså 7 000 kr mer.

Har du som 60-åring en intjänad tjänstepension på 2 miljoner kronor och sänker din avgift med 1,5 procent de sista sex åren kommer du ha 3000 kronor mer i plånboken som pensionär.

 ”Våra beräkningar visar att det aldrig är för sent att förbättra sin pension genom att flytta till en bättre lösning. Även med bara några få år kvar till pensionen gör det stor skillnad, eftersom pensionen betalas ut gradvis under många år. Jag tycker det borde vara en självklarhet för alla att se över vilka förbättringar de kan göra nu när ännu fler försäkringar blivit flyttbara från och med idag.” – Ulf Ahrner

Siffror från Fundlers sifo-undersökning om svenskarnas pensionssparande*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.