av Sara Sätermark
3 december, 2021

Veckans gäst i podcasten Fundamentalt är Företagarnas vd Günther Mårder. Med sitt outtröttliga och genuina engagemang för Sveriges företagare förklarar han en hur Sveriges företagare mår idag. Günther bjuder även på sina bästa råd för dig som går i tankar på att starta eget och självklart delar tips för att undvika de vanligaste misstagen som företagare. Den här veckans blogginlägg är en sammanfattning av Fundamentalt avsnitt 108.

75% av Sveriges alla företag är enmansbolag eller mikrobolag med max 12 anställda. Den procentsiffran motsvarar mer än en miljon av Sveriges företag. Livet som småföretagare innebär ett stort ansvar och en högre risk än om du är anställd. Men vad finns det egentligen för möjligheter till ekonomisk hjälp? När du har betalat alla omkostnader och tagit ut din lön, vad gör du då med den eventuella vinsten? Och vad gör du i en situation som du aldrig hade kunnat förutspå?

Hur mår Sveriges företagare efter pandemin?

Coronakrisen har varit en extrem situation för Sverige i allmänhet och för alla företagare i synnerhet. Även om många har haft en viss beredskap och upplevt kriser tidigare, så var pandemin skapad av faktorer som var helt utanför företagarnas egen kontroll. Det handlar inte om att man skuldsatt sig för högt, planerat för dåligt eller gjort för stora inköp. Det handlade om strategiska politiska beslut som fick förödande konsekvenser för många företagare, förutsättningar som omöjligt kunde kalkyleras i förtid.  

”Samtidigt som vi har den största förändringstakten, där efterfrågan stiger brant, så ska man klara av att hantera en medarbetarstyrka som är väldigt junior” – säger Günther om det faktum att många nu har kunnat återanställa, men i stor utsträckning genom mer oerfaren arbetskraft. 

Idag har vi en helt annan efterfrågan i ekonomin och en mycket ljusare bild av framtiden. Samtidigt finns det en grupp företagare som utsätts för en dubbel smäll. Inom besöksnäringen har många medarbetare sökt sig vidare under pandemin och nu när vi återigen vill komma ut i verkligheten på konferenser och restaurangbesök så finns det inte tillräckligt med personal för att kunna leverera på den starka efterfrågan. Det råder just nu en medarbetarkris där det gäller att locka tillbaka tidigare medarbetare till branschen och snabbt utbilda nya.

Trots att vi förhoppningsvis kan se de största effekterna av pandemin i backspegeln står nog många med en erfarenhet rikare för framtiden. Vi frågade Günther om de vanligaste misstagen och vad som är viktigast att tänka på i sin roll som småföretagare.

Undvik dom här tre misstagen som företagare

Pensionen – en viktig försäkring för framtiden

Många glömmer att göra regelbundna avsättningar till sin pension och kommer till insikt alldeles för sent. Det är i väldigt få fall man kan se företaget som sin pension med en möjlighet att sälja det den dagen man vill gå i pension, därför är det viktigt att man gör avsättningar löpande.

Att fakturera per timme

Ett annat vanligt misstag många gör, är att man utgå ifrån timersättningen. Man säljer ofta timmen på ett i förhand definierat pris utan att fundera över vilket värde man faktiskt skapar för kunden. Det kan i många fall vara en god idé att sätta ett fast pris oavsett hur många timmar man lagt ner på att utföra arbetet. Det är viktigt att förstå kunden och göra en analys över hur viktigt problemet du ska lösa och hur många andra det finns som kan lösa problemet lika framgångsrikt som du.

Ingen är expert på allt

Som egenföretagare är ekonomin och den löpande bokföringen relativt okomplicerad, vilket gör att man ofta hanterar den själv.  Utan djupare kunskap finns risken att man missar mängder av möjligheter till effektivitet och förenkling. Man tänker ofta att det blir billigare att göra det själv, men i själva verket blir det dyrare i längden. Att gå till en redovisningskonsult som kan ge råd i olika ekonomiska frågor som avsättning till pension, prissättningar av tjänster och investeringar av kapital är en bra investering.

Günthers tre bästa tips för dig som företagare eller för dig som funderar på att starta eget

Ta rätt betalt!

Det är bland det viktigaste du ska göra för det har bäring på hela din förutsättning som företagare.

Våga delegera!

Alldeles för många fokuserar på att göra allting själv. Tänk tvärtom, gör det du är bäst på och ta in hjälp på de områden där du inte är bäst. Av det kommer du troligtvis bli lyckligare som person då du kommer vinna energier genom att välja bort saker som du inte tycker är roligt. Det kommer också med största sannolikhet att skapa ett mer framgångsrikt företagande.

Tänk alltid på ekonomin!

Var försiktig med kostnaderna men bli inte dumsnål. Lägg pengarna på saker som ger dig rätt fokus och ägna dig åt det som skapar högst värde men du ska aldrig bli slösaktig. Även om du tar en kostnad ”på företaget” så är det i slutändan du själv som betalar. Så skulle du inte köpa det privat, köp det inte till företaget.

Utöver den löpande ekonomin är det många företagare upplever det som krångligt och dyrt att hitta bra alternativ för pengar som företaget inte har omedelbart behov av. Dessutom finns en oro att inte snabbt ha tillgång till pengarna när de behövs. Det gör att många väljer ett vanligt bankkonto för sin överlikviditet i stället för att se över andra mer lönsamma alternativ. Att låta pengarna ligga på bankkontot kan kännas tryggt, men med tiden sjunker pengarna i värde. Årligen handlar det om miljarder som företag går miste om genom inflationen.

Läs gärna mer om Fundlers företagstjänst som är framtagen för att ge mer tillbaka till Sveriges företagare.

Ekonomi och företagande med Günther Mårder

*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.