av Sara Sätermark
23 februari, 2022

Direktavkastning, ETF, obligationsfond, realränta och courtage. Ja, inom finans finns det många begrepp och terminologin kan ibland uppfattas svår och onödigt krånglig.

Inom finansvärlden är det dessutom vanligt att man använder sig av engelska ord och uttryck, även i situationer där det finns en svensk motsvarighet. I vissa fall har de engelska orden en helt annan betydelse inom just finans än den allmänna betydelse som ordet har i vardaglig engelska. Även om man till vardags är bra på engelska kan det ändå uppstå en del förvirring när man läser texter och rapporter.  

I Fundlers inlägg och texter försöker vi alltid skriva så att alla, oavsett ekonomiska förkunskaper, ska förstå och hänga med. Men det händer såklart att vi använder oss av ord och begrepp som behöver förklaring.

För att underlätta läsningen, eller för dig som vill lära dig mer har vi sammanställt en ordlista med några vanliga ord och uttryck.


*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.