Profilbild
av Mohammed Salih
28 april, 2023

– Mer än var tredje har minskat

Den ekonomiska krisen påverkar svenskarnas sparande, visar en ny undersökning som Fundler har gjort. I en tid av tuffare ekonomiska utmaningar minskar mer än var tredje sitt sparande i fonder och aktier.

– Det är trist att svenskarna inte har möjlighet att gå in på börsen just nu, säger Mohammed Salih, sparekonom på Fundler.

Tuffare ekonomiska tider ställer stora krav på vår ekonomi. Det är nu många av oss kommer att få användning av vår buffert med trygghetspengar. Vinterns skyhöga elpriser samt stigande priser på exempelvis mat och bränsle tvingar inte bara många att ta från sina sparade pengar för att ha råd. En ny undersökning som Fundler har gjort med Ipsos visar att 37 procent av svenskarna har minskat sitt sparande i aktier och fonder.

– Det är trist att svenskarna inte har möjlighet att gå in på börsen just nu när den har kommit ner så pass mycket. Börsen är nere 18 procent sedan toppen och det är i tider som dessa börsen ger många möjligheter. Men självklart ger högre levnadsomkostnader mindre utrymme för sparande, säger Mohammed Salih, sparekonom på Fundler.

Undersökningen visar också att den ekonomiska krisen har påverkat kvinnors sparande negativt i större utsträckning. Hela 44 procent av svenska kvinnor har minskat sitt sparande i fonder och aktier jämfört med männen där motsvarande siffra är 32 procent.

Mohammed Salih understryker att allt är bättre än inget och att även små summor växer sig stora över tid. Att nästan en femtedel som svarat på Fundlers undersökning säger att man inte sparar alls i aktier eller fonder alls tycker Mohammed Salih är oroande.

– Nu ser vi visserligen att inflationen sjunker igen men siffran för april var 8 procent. Då är börsen alternativet för att inte dina pengar ska minska i värde även om vi nu ser sparkonton med ett par procents ränta. Vi behöver våga ta risk för att få avkastning.

Fakta

Undersökningen är gjord av Ipsos på uppdrag av Fundler. 1 000 svenskar i åldern 18–65 år besvarade enkäten. Datainsamlingen skedde under januari 2023.

Mohammed Salihs fem steg till hållbart sparande i lågkonjunktur

1. Identifiera dina ekonomiska mål

Innan du börjar spara är det viktigt att du har en klar bild av vad du vill uppnå ekonomiskt på kort och lång sikt. Det kan handla om att betala av skulder, spara till en buffert, eller investera för framtiden.

 2. Skapa en realistisk budget

För att kunna spara behöver du ha en översikt över din ekonomi och vad du spenderar dina pengar på varje månad. Genom att skapa en budget kan du identifiera områden där du kan minska dina utgifter och öka dina sparande.

3. Automatisera ditt sparande

Ett enkelt sätt att se till att du sparar varje månad är att automatisera ditt sparande. Genom att sätta upp en automatisk överföring från ditt lönekonto till ditt sparkonto kan du se till att du alltid sparar en viss summa varje månad utan att behöva tänka på det.

4. Var försiktig med riskerna

När du sparar i lågkonjunktur är det viktigt att vara försiktig med vilka investeringar du väljer. Att investera i högriskaktier eller andra högriskinvesteringar kan vara lockande, men det kan också leda till stora förluster. Se till att sprida riskerna i din portfölj och investera i stabila företag eller fonder som har en låg risk.

5. Fortsätt spara även när det går bättre

När ekonomin vänder uppåt och det blir lättare att tjäna pengar kan det vara frestande att öka sin konsumtion och sluta spara. Men för att uppnå dina ekonomiska mål på lång sikt är det viktigt att fortsätta spara även när det går bättre. Genom att ha en långsiktig sparplan kan du se till att du når dina mål oavsett vad som händer på marknaden.

För mer information, vänligen kontakta

Anna Hegestrand, presskontakt Fundler

Telefon: +46 739 37 57 87

Email: anna.hegestrand@fuzepr.se

Om Fundler

Stockholmsbaserade Fundler AB startade 2015 och uppfyller Finansinspektionens regler för oberoende investeringsrådgivning. Fundler hjälper både privatpersoner och företag med investeringsrådgivning och ger alltid provisionen från fondbolagen direkt till kunderna. Läs mer på www.fundler.se

*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Informationen häri utgör inte och ska inte uppfattas som investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Åsikterna som uttrycks i texten är artikelförfattarens egna, och representerar nödvändigtvis inte Fundler.