Profilbild
av Mohammed Salih
8 mars, 2023

Tre av fem tvivlar på sin ekonomiska självständighet

Tre av fem kvinnor i Sverige tvivlar på att man har råd att lämna sin relation. Det är en ökning med 16 procent från förra året.

– Vi behöver börja prata om pengar i vår relation, säger Anna-Lena Wretman, vd för Fundler.

Den ekonomiska oron ökar i Sverige och mest utsatta upplever sig kvinnorna. Enligt en undersökning gjord av Ipsos på beställning av den digitala investeringstjänsten Fundler, tvekar hela 58 procent av de tillfrågade kvinnorna på om man skulle ha råd att lämna sin relation och ändå leva ett gott liv. Detta är en markant ökning. Enligt Ipsos beräkningar har andelen kvinnor som tvekar kring om de har råd att lämna sin relation ökat med 16 procent på bara ett år.

Den ökade oron tror Fundlers vd Anna-Lena Wretman beror på det tuffa ekonomiska läget i allmänhet.

– Stigande inflation, boräntor och elpriser bidrar naturligtvis till att många svenska hushåll har det tufft. Inte minst i storstäderna där priset på både bostäder och mat är högre. Samtidigt vet vi att män generellt sett tjänar bättre och att fler kvinnor är låginkomsttagare, säger hon.

Nyckeln till att kunna sova gott på natten är enligt Anna-Lena Wretman att du tar personligt ansvar för din ekonomi, oavsett om du lever i en relation eller inte. I en tid av hög inflation och stigande räntor vill hon betona vikten av att ha en egen buffert och att sätta sina pengar i arbete på börsen istället för att ha dem på ett bankkonto där de tappar mer i värde än någonsin just nu.

Vi behöver också våga prata om pengar i vår relation och kompensera varandra för föräldraledighet, deltidsarbete och inkomstskillnader, fortsätter Anna-Lena Wretman.


FAKTA

Undersökningen är gjord av Ipsos på uppdrag av Fundler. 1 000 svenskar i åldern 18–65 år besvarade enkäten. Datainsamlingen skedde under januari 2023.

För mer information, vänligen kontakta

Joel Grännby, CMO, Fundler

Telefon: +46 790 67 00 75

Email: joel.grannby@fundler.se

*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Informationen häri utgör inte och ska inte uppfattas som investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Åsikterna som uttrycks i texten är artikelförfattarens egna, och representerar nödvändigtvis inte Fundler.