av Annika Javestad
29 oktober, 2021

Uppdaterad: 31 maj, 2022

I vår undersökning genom Ipsos Norm tidigare i år frågade vi vad svenskarna tycker är viktigast vid val av en fondrobot. Svaret var tydligt. Mer än var fjärde person som känner till en fondrobot väljer det som investeringsalternativ på grund av en låg fondavgift. På andra plats kommer en stabil avkastning över tid.  

Svenskarnas medvetenhet om att avgiften är befogad. Avgiften du betalar för förvaltningen av dina fonder har en stor påverkan på utvecklingen.

Hur stor skillnad gör en procent i avgift?

En procent hit eller dit gör väl inte så stor skillnad? Jo, det gör det faktiskt och effekten av någon procents skillnad i avgift är långt mycket större än vad man kan tro. 1 procent högre avgift kan ge dig 25 procent lägre avkastning eller vinst.

Om du sparar 2 000 kr i månaden under 20 år med börsens genomsnittliga avkastning på 8 procent, så är det stor skillnad på ditt slutliga sparande om du betalar 1,4 eller 0,4 procent i avgift.

jamforelse 3
Tabell som visar hur 1 procent skillnad i avgift påverkar avkastningen under 20 år

Avgifterna i Sverige är bland Europas lägsta

Den totala genomsnittliga årliga avgiften på den svenska fondmarknaden sjunker. Under 2020 var snittavgiften 1,37 procent, vilket kan jämföras med 1,38 procent året före, enligt AMF:s årliga fondavgiftsrapport. Det är fjärde året i rad fondavgifterna sjunker och den lägsta avgiftsnivån på 14 år.

Svenska fonder har bland de lägsta avgifterna i Europa. Dessutom har avkastningen i svenska aktiefonder varit mycket bra under den senaste treårsperioden.

I en europeisk jämförelse gjord av ESMA (European Securities and Market Authority) står sig svenska fondavgifter väl. Endast Nederländerna har lägre fondavgifter när det gäller aktiefonder och blandfonder.

Det är stora skillnader mellan olika EU-länder när det gäller kostnader och hur man redovisar dem. Över tid har dock de lägsta kostnadsnivåerna registrerats i Sverige, Nederländerna och Danmark, och de högsta i Luxemburg, Österrike, Belgien, Irland och Italien, enligt ESMA senaste rapport. I hela EU syns en svagt nedåtgående trend för avgifterna.

ESMA påpekar dock att jämförelsen mellan länderna inte är helt lätt då det finns skillnader mellan olika länders fondlagstiftning. Ett par exempel är den brittiska och den holländska marknaden som har ett provisionsförbud, och där flertalet fondsparare i stället får betala tillkommande depå- och rådgivningsavgifter för sitt fondsparande.

Årliga blandfond avgifter i Europa räknat i procent

Blandfonder
Nederländerna0,64
Sverige0,95
Danmark1,14
Storbritannien1,27
Finland1,31
Spanien1,40
Tyskland1,52
Österrike1,52
Frankrike1,55
Italien1,59
Irland1,60
Luxemburg1,61
Belgien1,66
Portugal1,72
Snitt Europa1,49
Avser värdepappersfonder (UCITS) sålda till privatpersoner (retail), kapitalviktat genomsnitt 2019.
Källa: ESMA ”Performance and costs of EU Retail Investment Products 2021.”

Fundlers låga avgifter – med avgiftsrabatt

Ett av målen när Fundlers förvaltare sätter ihop våra portföljer är att hålla avgiften låg. Men, det sker aldrig på bekostnad av kvalitén på den förväntade framtida avkastningen. Eftersom vi inte tar emot några provisioner och inte säljer våra egna fonder, väljer vi bara de fonder som är bäst lämpade för våra portföljer. Om vi får provision för en fond, betalas dom pengarna in på kundens konto. Det blir som en avgiftsrabatt på en redan låg avgift.

Tillsammans med kvalitativ förvaltning och väl beprövad teknik har det givit våra kunder fin riskjusterad avkastning över tid.

Läs mer om jämförelse mellan fondrobotar här


*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Mer relaterad läsning

Spara långsiktigt med låg avgift

Nu sänker vi avgiften till marknadens lägsta!

Intresset för fondrobotar ökar