Profilbild
av Mohammed Salih
14 juli, 2022

Uppdaterad: 28 juli, 2022

Flygbranschen drabbades senast av COVID-19-pandemin 2020 eftersom både lokala och internationella resor begränsades. Som en följd av detta föll alla namn i branschen till fleråriga bottennivåer där vissa investerare har sett potential medan andra har gett upp och blickar man framåt så kan det fortsatt bli tufft för flygbolagen.

Många erfarna investerare håller sig undan flygbolagen och en av världens vassaste investerare Warren Buffett har också kommenterar branschens tuffa klimat. Investmentbolaget Berkshire Hathaway har sålt hela sitt innehav i de fyra största amerikanska flygbolagen. ”Vi vill inte finansiera företag som vi tror kommer äta upp pengar i framtiden”, säger vd:n Warren Buffett.

Coronaviruset bidrog alltså till nedgångar på svindlande 500 miljarder kronor för ”oraklet från Omaha”.

”Därför ska du inte bottenfiska i flygbolag, kan bli ett dyrt misstag”

Det är mycket skriverier om flygbolag och inte minst SAS med tanke på strejk, inställda flyg och strandsatta människor på semesterdestinationer.

Men, varför kan flygbolag oftast vara en riskabel och icke lönsam investering?

Om man kollar på omvärlden och gör en analys av den så ser man kvickt att vi närmar oss en lågkonjunktur. I en lågkonjunktur tenderar utbud och efterfrågan se lite annorlunda ut än den vi har varit vana vid det senaste decenniet. Läs mer om vad en lågkonjunktur innebär här.

Vi kan börja med efterfrågan, hur ser den ut och hur påverkar det just flygbolag?

Jo, när konsumenternas inkomster faller, som den kan göra i en lågkonjunktur, drabbas flygbolagen särskilt hårt. Detta mäts genom något som kallas för inkomstelasticitet vilket är ett mått som visar hur efterfrågan påverkas av inkomstförändringar. Kollar vi på statistik så visar det sig att efterfrågan på flygresor sjunker med hela 6% när inkomsten sjunker med 1%, medan efterfrågan på mat endast sjunker med 0,14%.

Dock så måste man också poängtera att för varje inkomstökning på 1% ökar flygbolagets efterfrågan med 6%, men tyvärr täcker inte detta de fallen i efterfrågan. Detta på grund av att flygbolagen vill öka kapaciteten vilket resulterar i högre kostnader som till exempel leasing av flygplan och andra skulder för att möjliggöra kapacitetsökning, som i sin tur kan leda till överkapacitet.

Eftersom de flesta vanligtvis väljer resor och flyg baserat på pris behöver ett flygbolag med för stor sänka priserna för att fylla plastserna/stolarna, då beläggningsgrad är ett viktigt mått för flygbolagen. Detta betyder egentligen att de konkurrerar mot sig själva och prispressar en redan ansträngd bransch. Utöver konkurrensen och prispressen mot sig själva följer andra flygbolag efter då de annars kan tappa marknadsandelar eller riskera överkapacitet själva vilket resulterar i en rejäl urholkning av vinsten. Med det sagt hindras flygbolagen från att nyttja den höga inkomstelasticiteten och när ekonomin vänder så står de där som förlorare då många drar på sig mycket höga och fasta kostnader.

Som grädde på moset, utöver den mörka makroekonomi som vi ser så har många flygbolag drabbats av höga bränslekostnader som hotar flygbolagens resultat.

Vill man ändå vara exponerad mot flygbolagen tycker jag man ska fundera på vilka flygbolag som har intäktsdiversifierad så att inte kassaflödet försvinner helt vid tuffare tider och om vi får en ny pandemi.*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Mer relaterad läsning

Ekonomi för unga – Intervju med Unga Aktiesparares vd Henrik Johansson

Vad du ska göra när börsen svänger?

Ekonomitips för unga vuxna