av Annika Javestad
10 december, 2020

Uppdaterad: 3 april, 2022

I november ökade svenskarnas sparande i fonder med nästan 20 miljarder kronor. Det vill säga att nya insättningar gjordes för en hisnande summa, och aktiefonder var det sparalternativ som lockade mest. Samtidigt har experter inom fondförvaltning en fortsatt positiv inställning till hur marknaden kommer att utvecklas på sikt. Vi reder ut hur det hänger ihop.

Färsk statistik från Fondbolagens förening som presenterades den 10 december 2020 visar att svenskarna sparar i fonder som aldrig förr. I november var utvecklingen på de flesta av världens aktiemarknader mycket positiv och Stockholmsbörsens värde steg, under månaden, med drygt 11 procent (inklusive utdelningar). Sedan nedgången i våras har intresset kring fondsparande ökat och under november steg svenskarna sparande i aktiefonder med 22,7 miljarder kronor. Samtidigt gjordes uttag i räntefonder med 2,8 miljarder, vilket kan vara en effekt av det positiva marknadsläget.

”Efter ett historiskt år, med otroliga svängningar på de finansiella marknaderna, når nu de svenska spararnas fondförmögenhet rekordnivåer. Detta om något visar vikten av långsiktighet och värdet av att inte gripas av panik även om det för stunden kan se mörkt ut. Fondspararna valde att satsa på aktiefonder istället för räntefonder under november, en vändning från månaden innan”, säger Johanna Englundh, sparekonom på Fondbolagens förening.

Positiv tro på börsens utveckling närmaste halvåret

Samtidigt stiger förvaltarbarometern jämfört med föregående kvartal. I Förvaltarbarometern svarar fondförvaltare och experter på frågor om hur de bedömer marknadsutsikterna och Stockholmsbörsens utveckling på kort och längre sikt. Svaren vägs samman till ett index som uppdateras en gång per kvartal. Ett index över 50 betyder att fler experter är positiva än negativa.

Totalt har 18 fondbolag blivit tillfrågade mellan den 20 – 27 november. På frågan hur man bedömer marknadsutsikterna i ekonomin i dagsläget, svarar tre förvaltare negativt. Tre bedömer att marknadsutsikterna varken är positiva eller negativa medan en klar majoritet av förvaltarna, 14 stycken, svarar att marknadsutsikterna är positiva eller mycket positiva.

På den andra frågan om vad man tror om marknadsutsikterna om ett halvår, svarar en majoritet (11 stycken) att de kommer vara bättre eller mycket bättre om ett halvår, jämfört med hur de är i dagsläget. Sju förvaltare svarar att marknadsutsikterna kommer att vara oförändrade.

Anledningen till att många har en positiv inställning till kommande halvår uppges vara att vi befinner oss i början på en ekonomisk återhämtning. Vaccinering och avtagande smittspridning är två förväntade drivkrafter i återhämtningen. På lite längre sikt ser experterna dock risk för en sämre utveckling på grund av tilltagande global skuldsättning i spåret av pandemin.

Vi på Fundler ser, i likhet med rapporten från Fondbolagens förening, ett ökat intresse för våra tjänster. Många ser över sitt sparande och vill hitta en långsiktig sparform för att sätta sina pengar i arbete utan att behöva lägga ner för mycket tid. Vi är både glada och ödmjuka kring den utvecklingen, varmt välkomna alla nya kunder!