Profilbild
av Mohammed Salih
13 mars, 2023

Långsiktigt sparande – varför du inte ska ”timea” marknaden och vara orolig när börsen går ner

Att spara på lång sikt är en klok ekonomisk strategi för de flesta människor. Oavsett om du sparar för din pension, ett stort köp eller för att skapa en buffert, kan ett långsiktigt sparande ge dig finansiell stabilitet och möjligheter.

Men det kan vara lätt att känna oro över investeringar när marknaden går ner och det kan fresta på din självdisciplin att inte försöka ”timea” marknaden genom att sälja av dina investeringar när de är höga och köpa när de är låga. Här är några anledningar till att du inte bör oroa dig över tillfälliga börsnedgångar och varför du inte ska försöka timea marknaden.

Långsiktigt sparande är just det – långsiktigt.

Om ditt mål är att spara för din pension eller något annat som ligger långt fram i tiden, har du troligtvis flera decennier på dig att investera. Det innebär att du kommer att uppleva både höga och låga marknadspriser, men att du inte behöver oroa dig för tillfälliga nedgångar. Historiskt sett har marknaden alltid återhämtat sig efter nedgångar och fortsatt att stiga över tid.

Timing av marknaden är svårt, om inte omöjligt.

Försök inte att försöka timea marknaden genom att köpa när den är låg och sälja när den är hög. Detta är en strategi som mycket få människor har lyckats med och det kräver mycket tid och engagemang för att göra det på ett framgångsrikt sätt. Istället, om du investerar regelbundet och sprider ut dina investeringar, kan du dra nytta av både upp- och nedgångar på marknaden.

Månadssparande är enkelt och effektiv.

Ett effektivt sätt att investera på lång sikt är att sätta upp ett månadssparande. Genom att investera en liten del av din lön varje månad, kan du dra nytta av tidsförhållandet på marknaden och sprida ut din investering över tid. Detta minskar också risken att du köper till höga priser och ger dig möjlighet att köpa till lägre priser när marknaden går ner.

Sprid riskerna.

Genom att sprida ut dina investeringar över flera olika tillgångar, kan du minska risken och öka avkastningen på din portfölj. Detta kan göras genom att investera i aktier, fonder, obligationer, fastigheter och andra tillgångar. Genom att diversifiera din portfölj på detta sätt kan du minimera risken för förluster i en viss sektor eller bransch.

Investera med Fundler

Vi på Fundler uppfyller samtliga kriterier ovan och finns där både för nybörjarna och de mer erfarna. Oavsett om du har några hundralappar att investera varje månad eller flera hundratusen.

Fundler är utformad för att göra det enkelt för dig att investera i en diversifierad portfölj med hjälp av ett månadssparande, vilket är ett effektivt sätt att bygga upp sitt kapital på lång sikt. Vi på Fundler erbjuder olika portföljer beroende på din riskprofil och dina investeringsmål, vilket gör att du kan välja en investeringsstrategi som passar dina behov.

En av de stora fördelarna med oss på Fundler är att du inte behöver ha någon erfarenhet eller kunskap om investeringar för att komma igång. Plattformen tar hand om allt från portföljval till att hantera de dagliga investeringsbesluten och även ombalanserar när det behövs, vilket gör att du helt och hållet kan fokusera på dina långsiktiga mål istället för att oroa sig över marknadsfluktuationer och andra komplexa faktorer.

Vi erbjuder självklart en transparent och öppen investeringsprocess, vilket ger dig som användare insyn i hur vi förvaltar dina pengar och hur portföljen utvecklas över tid. Vi har också en lättanvänd applikation som gör det möjligt för användarna att enkelt följa sin portfölj, göra insättningar och ändra ett månadssparande med bara ett par klick.

Här är fem tips för att lyckas med ditt långsiktiga sparande:

  1. Ha en plan – skapa en budget och en investeringsplan som passar dina mål och din livssituation. Fundera över hur länge du vill spara, hur mycket du vill spara och vilken typ av investeringar som passar dina behov.
  2. Investera regelbundet – sätt upp en automatisk överföring från ditt lönekonto till ditt investeringskonto varje månad. På så sätt kommer du inte att missa en investering och du kommer att investera kontinuerligt över tid.
  3. Var tålmodig – investeringar på lång sikt tar tid att utvecklas. Ha tålamod och fokusera på dina långsiktiga mål istället för att oroa dig för kortsiktiga svängningar på marknaden.
  4. Undvik att sälja i panik – när marknaden går ner är det lätt att känna oro och panik. Försök att inte sälja dina investeringar i en sådan situation, utan ha tålamod och låt marknaden återhämta sig.
  5. Ha en diversifierad portfölj – investera i flera olika tillgångar för att minska risken. Se till att du inte investerar för mycket pengar i en enskild aktie eller sektor.

*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Informationen häri utgör inte och ska inte uppfattas som investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Åsikterna som uttrycks i texten är artikelförfattarens egna, och representerar nödvändigtvis inte Fundler.