Profilbild
av David Unver
5 maj, 2023

Uppdaterad: 25 maj, 2023

Mindre svängningar och högre riskvilja i spåren av en stark rapportperiod fick börserna att lyfta i april. Styrkebesked från exporterande svenska industri-och verkstadsbolag fick Stockholmsbörsen att placera sig högt på den globala börslistan, med en uppgång på nära 1,9 procent. Fundlers portföljer hade en bra månad, samtliga redovisade positiva avkastningar.

Inflation, räntehöjningar och diverse makrostatistik fick som indikatorer för börshumöret ta en paus och lämna rum för årets första rapportperiod. Generellt var förväntningarna inte särskilt höga, och med hänsyn till det osäkra konjunkturläget, fanns det utrymme för överraskningar när det var dags för rapporterna att bekänna färg.

Vinnarna blev exporterande storbolag – och såklart, bankerna.

Tydliga rapportvinnare blev börsens tungviktare, i framför allt industri- och verkstadssektorn. Med stor valutamedvind och god efterfrågan, mätt i starka orderböcker, redovisades rekordresultat. Den stigande inflationen har gett industribolagen ett perfekt läge att höja sin försäljningspriser samtidigt som de har varit skickliga på att föra över de ökade kostnaderna till sina kunder. Samtidigt kunde rekordsiffror på försäljning förklaras av kraftigt ökande utleveranser tack vare bättre förbättrade distributionskedjor, vilket sedan pandemin har varit en flaskhals.

Med högre räntor var även bankerna rapportperiodens stora vinnare. Det är främst räntenettot, alltså skillnaden vad bankerna kräver i ränta och vad de själva betalar för att låna in, som har bidragit till bankernas rekordvinster. Samtidigt har bankerna under gångna kvartalet redovisat minskade kreditförluster, vilket gett dubbeleffekt för resultatet.

Räntan fortsätter höjas – räntetoppen nära.

Riksbanken höjde styrräntan med 0,5 procentenheter till 3,5 procent. Det är den sjätte raka höjningen på lika många riksbanksbesked på ett år. Prognosen är att styrräntan kommer att höjas ytterligare en gång i juni eller september för att sedan utvärdera läget. Räntehöjningen var enligt förväntningarna och mottogs med en axelryckning på börsen. Trots höjningen noterades en negativ växelkursutveckling för kronan. Den svaga kronkursen är något som har eldat på inflationen. När företag importerar till högre priser måste de även öka sina försäljningspriser för att behålla sina marginaler, en prisökningsspiral som Riksbanken har tampats med ända sedan inflationen började skena i väg.  

Ett återkommande säsongsmönster

Börsen går nu in i en period med ett lugnare tempo och svagare utveckling, om man ska tro det historiska säsongsmönstret. Perioden januari-april har de senaste 20 åren haft en positiv snittutveckling och tenderar sedan bromsa in för att ta ny fart inför vinterhalvåret. Skillnaden mellan sämsta och bästa majmånad är påtagligt stor och skiljer närmare 14 procentenheter. Bästa majbörsen noterade en uppgång på 5,3 procent under pandemiåret 2020 medan den sämsta hittas 2006 med en nedgång på 8,5 procent. Vi får se hur kommande period utvecklar efter att en pånyttfödd riskvilja har återvänt (tillfälligt?) till marknaden.

fk april bild 01
Förvaltarkommentar - April 2023 2

Fundlers portföljer

I april hade alla portföljer en positiv avkastning och steg mellan 0,29 och 1,25 procent. Utvecklingen var blandad mellan de olika risknivåerna. Nordiska högutdelare och svenska småbolag bidrog mest till portföljernas samlade resultat under den gångna månaden. På geografisk nivå hade de underliggande innehaven i EMU-området en bättre utvecklingen än marknaderna som helhet.

Real Vision, som tillhör den näst lägsta risknivån, steg 1,25 procent och utvecklades bäst av portföljerna. Allokeringen mot underliggande bolag med låga volatilitetsegenskaper bidrog mest till utvecklingen. Under månaden ökade portföljen sina investeringar i sektorerna finans och industri på bekostnad av fastigheter och råvaror. Nyinvesteringar gjordes även i hälsovård- och teknikbolag.

Smart Index – Potential ökade med 1,04 procent vilket var i linje med jämförelsekorgen på samma risknivå. Största bidragsgivare var allokeringen mot svenska småbolag som stod för en tredjedel av portföljens månadsavkastning. De underliggande innehaven med en mer defensiv karaktär som nordiska högutdelare och hälsovårdsbolag stod för den andra tredjedelen av portföljens utveckling.

Global Framtid hade en mer blygsam utveckling och steg med 0,40 procent. Allokeringen mot globala tekniksektorn och tillväxtmarknader drog ned månadsresultatet efter en generell svag utveckling för respektive segment. Största bidragsgivare kom från svenska små- och medelstora bolag som hade en genomsnittlig utveckling på drygt 2 procent. Under månaden gjordes smärre vinsthemtagningar i svenska småbolag till förmån av mer defensiva och större bolag med högre direktavkastning i övriga Norden.  

Portföljernas respektive jämförelsekorgarnas resultat i april 2023:

PortföljJämförelsekorg
Real Vision – Stabil1,25%0,67%
Smart Index – Tillväxt1,15%0,82%
Smart Index – Potential1,04%1,09%
Smart Index – Stabil1,00%0,67%
Smart Index – Försiktig0,50%0,60%
Smart Hedge – Tillväxt0,45%0,82%
Global Framtid – Potential0,40%1,09%
Hållbar Framtid – Potential0,29%1,09%


David Unver
Portföljförvaltare

*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Hos Fundler investeras dina pengar i fonder som är utvalda med omsorg för att du ska få så hög avkastning som möjligt utan att ta onödiga risker. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.