Profilbild
av David Unver
8 januari, 2021

Uppdaterad: 3 april, 2022

Världens marknader avslutade året med en fortsatt uppgång i december och flera ledande börser handlades på nya all-time-high-nivåer. Stockholmsbörsen steg med drygt 1 procent, i Europa var den genomsnittliga uppgången knappt 3 procent och USA-börserna klättrade med närmare 4 procent. När 2020 nu kan summeras går det att konstatera att det blev ett av de mest händelserika och dramatiska börsåren i modern tid. En pågående pandemi, nedstängningar i ekonomier samt kraftiga samhällsrestriktioner, stökigt amerikanskt presidentval, Brexit-förhandlingar och ett framtagande av vaccin mot Covid-19, sammanfattar det volatila börsåret rätt väl.

Efter globalt börsras på drygt 30 procent under första kvartalet var det få som trodde på en snabb återhämtning som den vi såg under andra kvartalet. De kraftiga börsuppgångarna fortsatte sedan även under andra halvåret. Största bidragande orsak till den starka återhämtningen på de finansiella marknaderna stavas världens centralbanker. Deras snabba agerande med gigantiska stimulanser kunde såväl stabilisera som säkerställa likviditet i marknaderna. Regeringars stödpaket bidrog till att samhällena inte gick på knäna när ekonomierna stängdes ned, även om många branscher har det fortsatt tufft och är i akut behov av ytterligare stöd. Det rekordsnabba framtagandet av coronavaccin mot slutet av året bidrog till kraftig optimism och ett sällan skådat lättnadsrally på världens börser.

Det uppstod nya trender som investerarkollektivet snabbt skiftade fokus till under året. Samhällsrestriktioner resulterade i att människor stannade och arbetade mer hemifrån med nya vanor som följd. Något som ökade den globala digitaliseringen som delvis bidrog till en påskyndad teknikutveckling, Det gjorde att bolag på tekniksektorn agerade draglok och blev klara vinnare på världens börser. Annat fokusområde var nätkonsumtionen som ökade explosionsartat när fysiska butiksbesök minskades till rekordlåga nivåer. Transport- och logistikföretag noterade en betydande ökad efterfrågan och samma gäller när det kom till ökade investeringar i hemmet som resulterade hemrenoveringar istället för resmål. Ytterligare en tydlig trend var temat klimat och hållbarhet. Vi såg stark utveckling för bolag som skulle gynnas av en omställning mot en alltmer fossilfri värld. Att tillträdande presidenten Biden bland annat gick till val på stora satsningar på förnybar energi och energieffektivisering gav ytterligare bränsle till bolag som bland annat verkar på marknaden för sol-och vindkraft.

Inför 2021 har vaccinframtagandet ökat förhoppningen om en alltmer normaliserad värld. Börsåret har god potential att fortsätta den positiva trenden när både tillväxt och återhämtning i bolagsvinster väntas stiga. Räntorna är fortsatt extremt låga och kommer inte röra sig uppåt de närmaste åren. Det gör tillväxtbolag till fortsatta vinnare även under 2021. De trender vi har sett under det gångna året kommer med största sannolikhet att fortsätta gynna bolagens aktiekurser. Möjligheten att låna billigt samtidigt som de uteblivna aktieutdelningarna i våras har skapat större kassor, ökar sannolikheten till flera bolagsförvärv på börsen. Det tenderar att ha en positiv effekt på aktiekurserna. De bolag som har använt sin kassa till att utveckla sina verksamheter och produkter samt anpassat sig för den ”nya” världen kommer vara vinnare nästa år. Centralbankerna kommer säkerligen att fortsätta med sina stimulanser ett tag till men kommer förr eller senare att behöva dra i handbromsen. Det är inte nyttigt för konjunkturen att dopas av väldiga stimulanser när baksidan är enorma skulder i länders balansräkningar. I slutändan är det företag och medborgare som betalar notan i form av ökade skatter.

FUNDLERS PORTFÖLJER

Nedan summeras värdeutvecklingen för 2020

SMART INDEX portföljerna redovisade en positiv värdeutveckling under året. För de fyra olika risknivåerna blev resultatet för respektive portfölj följande: Försiktig (+0,7%), Stabil (+0,5%), Tillväxt (3,2%) och Potential (5,5%). De två sistnämnda, Potential och Tillväxt, har av Smart Index portföljerna störst andel av investeringarna allokerat mot den globala aktiemarknaden, vars index i svenska kronor steg med 0,1 procent. Största bidragsgivare var innehav som investerar i globala teknikbolag samt underliggande placeringar i amerikanska och europeiska tillväxtbolag. Även exponeringen mot svenska småbolag gav ett starkt lyft till portföljernas utveckling under 2020.

REAL VISION avslutade året med en uppgång på 4,2 procent. De låga räntorna fick investerare att fortsätta söka sig till reala tillgångar. Portföljen har omkring 30 procent av kapitalet allokerat mot aktiemarknaden och särskilt i nordiska bolag som investerar i såväl fastighetssektorn som skogsindustrin. Under året steg skogsmarkspriserna trots coronapandemin och en generell osäkerhet i marknaden vilket drev upp bolag som verkar i skogsbranschen. Portföljens utveckling drogs tillbaka något av att fastighetssektorn som helhet hade generellt en svag utveckling under året.

SMART HEDGE är Fundlers nyaste portfölj vars resultat för helåret uppgick till +4,2 procent. Portföljens strategi är att investera i sektorer med positivt momentum, lönsamma nordiska och amerikanska bolag med hög tillväxttakt samt globala framtidsföretag i teknikindustrin. Omkring 25 procent av portföljens kapital placeras i fysiskt guld. Största bidragsgivare blev allokeringen mot underliggande investeringar i tekniksektorn, vilka gynnades av den starka digitaliseringstrenden till följd av pandemin. Näst bästa placeringen var portföljens investering i guld som i svenska kronor hade en prisutveckling på +9,7 procent.

HÖGUTDELANDE POTENTIAL redovisade en värdeminskning på 1,9 procent under 2020. Portföljens strategi fokuserar på välskötta globala värdebolag med hög direktavkastning. Historiskt har det varit en lönsam strategi men under pandemin skiftades fokus till tillväxtföretag samtidigt som värdebolag utvecklades svagt globalt sett. Det gjorde att portföljen inte riktigt hängde med den starka börsutvecklingen. Den relativt höga exponeringen mot industrisektorn drabbades också hårt av pandemin och bolagens uteblivna utdelningar parkerades istället kvar i kassan. Portföljens valutaexponering mot både dollarn och euron, som båda försvagades med 12 respektive 4 procent, påverkade avkastningen starkt negativt under året. Bland årets ljusglimtar återfanns portföljens underliggande investeringar i globala It-bolag samt innehav som verkar på världens tillväxtmarknader.

GLOBAL FRAMTID utvecklades starkast av Fundlers portföljer. Resultatet för 2020 summerades till en uppgång på 11,3 procent, vilket kan jämföras med världsindex (MSCI World), som i svenska kronor hade en marginell uppgång på 0,1 procent. Samtliga av portföljens innehav redovisade en positiv värdeutveckling under året. Mest positivt utvecklades allokeringen mot tekniksektorn som under större delen av 2020 agerade draglok på de globala börserna. Mot slutet av tredje kvartalet gjordes vinsthemtagningar och nyinvesteringar skedde istället i globala medicinbolag. Näststörsta bidraget kom från investeringar i svenska småbolag som under året fortsatte att överglänsa börsens storbolag.

David-Unver-Fundler-forvaltare

 

David Unver
Portföljförvaltare

 

*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Hos Fundler investeras dina pengar i fonder som är utvalda med omsorg för att du ska få så hög avkastning som möjligt utan att ta onödiga risker. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.