Profilbild
av David Unver
9 januari, 2023

De negativa börsvindarna blåste över de flesta marknaderna i december, som därmed avslutade ett stökigt och volatilt börsår. Centralbanker minskade takten på räntehöjningarna men recessionsorons fasta grepp om världens börser och det osäkra konjunkturläget fick riskviljan att minska. Världsindex (MSCI World Index) sjönk med drygt 6,4 procent mätt i kronor. Sju av åtta av Fundlers portföljer utvecklades negativt och fyra portföljer avkastade högre än sina jämförelsekorgar.

Centralbankerna var återigen börsens huvudrollsinnehavare efter räntebesked under månaden. Gemensamt i beskeden var att takten på räntehöjningarna minskar – en positiv signal på att räntetoppen är nära. De är dock fortsatt aggressiva och klart är att nästa omgång av räntehöjningar sker i februari. Hur länge räntehöjningarna pågår beror på hur inflationstakten utvecklas.

Inflationen på väg ned. Fokus riktas mot amerikanska arbetsmarknaden

I Europa är det främst energikrisen och det höga elpriset som fortsätter ge bränsle till inflationen. I USA har inflationstoppen passerat och sjunkit fem månader i rad. Den låga arbetslösheten håller dock uppe lönetrycket och inflationen på fortsatt hög nivå. Utvecklingen på den starka arbetsmarknaden kommer vara i fokus och nyckeln till hur långt amerikanska Fed går med sina åtstramningar och hur snabbt det kan komma att vända till räntesänkningar. Andra centralbanker kommer sedan följa Fed med eftersläpning. Vi är inte där än då det kommer behövas ytterligare räntehöjningar, men inte lika stora steg som tidigare.

Viktig rapportperiod

Kommande bokslutsrapporter kommer ge en fingervisning på hur börsbolagen mår. Konjunkturläget visar på en inbromsad ekonomi och deppiga hushåll som tampas med ökade kostnader. Stora vinstminskningar är ännu inte inprisade i marknaden samtidigt som hushållen håller hårt i plånboken.  Utsikterna är därmed dystra och förväntansbilden är att världsekonomin går in i recession under 2023. Men börsen, som så många gånger sagt förr, blickar alltid flera månader framåt än den senast betalda marknadskursen. Uteblir negativa överraskningar i rapporterna kommer marknaden reagera positivt och rivstarta nya börsåret med att skjuta in välbehövligt kapital till börsen. Samma mönster såg vi under andra och tredje kvartalet. Kapitalet utanför marknaden är nästan rekordstort och investerarna kommer se varje tecken på uteblivna svaga nyheter som väldigt positivt och bra läge att trycka på köpknappen.

Ett turbulent och volatilt börsår 2022

När 2022 nu kan summeras kan det konstateras att börsen kapitulerade mot de negativa krafter som har omringat marknaden under året och tidigare år. De senaste åren har börsen med draghjälp från centralbanker varit rejält motståndskraftig. Men krig, hög inflation och räntechock på uppsidan tillsammans med dess effekter blev till slut övermäktigt för riskviljan. Marknaden fick klara sig på egen hand utan centralbankernas stimulansinjektioner.

De flesta marknaderna hade den svagaste börsutvecklingen sedan finanskrisen 2008. Stockholmsbörsen tillhörde bottenskiktet och tappade som mest 33,5 procent, men kunde stänga året på minus 24,6 procent efter viss återhämtning under fjärde kvartalet. Vinnarna blev energibolagen som gynnades av högre priser medan förlorarna fanns på fastighetssektorn som påverkades negativt av högre räntor. Bolag med stabila kassaflöden och beprövade affärsmodeller med lång lönsamhetshistorik klarade turbulensen bättre än dem tillväxtorienterade bolagen vars vinster ligger längre fram i tiden.

Fundlers portföljer

Portföljerna sjönk i värde under året, 6 av 8 redovisade högre avkastning än sina jämförelsekorgar. Största bidragsgivare var allokeringen mot hälsovårdssektorn och portföljernas exponering mot dollar. Mest negativ påverkan på det samlade resultatet under året hade allokeringen mot globala företag verksamma på tekniksektorn samt svenska småbolag.

Real Vision var december månads bästa portfölj och steg med 0,51 procent. Portföljen gick mot strömmen och utvecklades 1,78 procentenheter bättre än sin jämförelsekorg. Innehaven i fastighetsaktier gav största positiva bidraget. Under fjärde kvartalet har sektorn stigit 15 procent – bäst av alla sektorer på Stockholmsbörsen. Portföljen har annars haft ett tufft år då allokeringen mot just fastigheter var årets sämsta sektor efter stigande räntor och flera år av starka uppgångar och omättlig aptit på reala tillgångar.

På den lägsta risknivån sjönk Smart Index – Försiktig med 0,15 procent, att jämföra med -0,75 procent för jämförelsekorgen. Portföljens innehav i korta räntor och allokeringen mot marknadsneutrala innehav klarade turbulensen väl och kunde utvecklas positivt. Innehaven i räntepapper med långa löptider var negativa bidragsgivare efter månadens svängningar på räntemarknaden.

Global Framtid minskade med 3,97 procent i december och utvecklades 1,66 procent sämre än jämförelsekorgen. Minst negativt utvecklades innehaven på hälsovårdssektorn medan största negativa bidragsgivare var allokeringen mot globala teknikbolag. Fortsatt stigande räntor och minskad riskaptit i marknaden fortsätter att tynga teknik- och tillväxtbolagen. Efter ett antal år av uppvärderingar i den typen av bolag har investerarna sålt av och dragit ned på risken rejält, något som varit märkbart i hela sektorn under det gångna året. Dollarstyrkan har avtagit och påverkade portföljens exponering negativt under månaden.

Portföljernas respektive jämförelsekorgarnas resultat i december och för helåret 2022:

December

PortföljJämförelsekorg
Real Vision – Stabil0,51%-1,27%
Smart Index – Försiktig-0,15%-0,75%
Smart Index – Stabil-0,97%-1,27%
Smart Index – Tillväxt-1,79%-1,82%
Smart Hedge – Tillväxt-2,12%-1,82%
Smart Index – Potential-3,42%-2,31%
Global Framtid – Potential-3,97%-2,31%
Hållbar Framtid – Potential-4,19%-2,31%

2022

PortföljJämförelsekorg
Smart Hedge – Tillväxt-3,54%-12,12%
Smart Index – Försiktig-4,53%-8,09%
Smart Index – Stabil-4,97%-9,91%
Smart Index – Tillväxt-9,58%-12,12%
Global Framtid – Potential-11,37%-12,67%
Smart Index – Potential-11,89%-12,67%
Hållbar Framtid – Potential-13,38%-12,67%
Real Vision – Stabil-14,62%-9,91%


David Unver
Portföljförvaltare

*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Hos Fundler investeras dina pengar i fonder som är utvalda med omsorg för att du ska få så hög avkastning som möjligt utan att ta onödiga risker. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.