Profilbild
av David Unver
6 februari, 2023

Uppdaterad: 25 maj, 2023

Investeringsviljan var tillbaka med besked i januari och de globala börserna noterade breda uppgångar. Världsindex steg 7,1 procent och Stockholmsbörsen klättrade 7,9 procent och hade därmed sin starkaste börsinledning på 30 år. En sjunkande inflation, bättre konjunkturssiffror än befarat och att Kina öppnar upp sin ekonomi efter stränga covidrestriktioner var bland drivkrafterna bakom börsrallyt. Samtliga av Fundlers portföljer redovisade positiva avkastningar och 6 av 8 slog sina respektive jämförelsekorgar.

Som nämndes i förra månadens förvaltarkommentar skulle investerarna se avsaknaden av dåliga nyheter som ett starkt köpläge. Det var precis det som också inträffade när negativa överraskningar uteblev och fick sentimentet att stärkas rejält. Med fjolårets uppgångar i oktober, november och rallyt den gångna månaden i bagaget kan man räkna med att börsbotten från slutet av september är nådd för den här björnperioden.

Inflationstoppen är nådd – räntehöjningscykeln är snart över

USA är före världsekonomin i inflationscykeln och var först med att börja höja räntan. Att amerikanska inflationstakten nu har sjunkit för sjätte månaden i rad kan inflationstoppen konstateras vara passerad. Det signalerar att Europa snart följer efter och att övriga världen är på väg att lägga inflationstoppen bakom sig. Det minskar risken för fortsatta stora räntehöjningar. Men först ska höjningar i februari och mars avverkas innan centralbankerna tar en paus för att utvärdera hur data, inflationstakt och arbetsmarknaden kommer utvecklas. I centralbankbeskeden kunde det tolkas att man börjar ta intryck av signaler som i stora drag innebär slutet på räntehöjningscykeln.

Förlorar-rallyt

I januarirallyt märktes fjolårets kursförlorare bland vinnarlistan. När aptiten på risk återvände i marknaden rusade sektorer som fastigheter, råvaror och teknik, som därmed fick en välbehövlig återhämtning från fjolårets kurstapp. Mer defensiva och bolag med cyklisk karaktär utvecklades trögare än marknaden som helhet. När januari summerades hade var tredje bolag på Stockholmsbörsen redovisat en tvåsiffrig uppgång.

Minskad risk för recession

För de bolag som hittills rapporterat sina bokslut för fjärde kvartalet har utfallet i vanlig ordning varit blandat. Konjunkturen har i rapporterna inte visat sig vara så dyster som det tidigare har befarats, även om det på flera håll har rapporterats kostnadsbesparingar, försämrade vinster och intäktsfall, dock från rekordnivåer. Sammantaget har rapportperioden hittills överträffat de alltjämt låga förväntningarna.

Fundlers portföljer

Portföljerna rivstartade nya börsåret med värdestegringar på samtliga risknivåer. Investeringarna i det högre risksegmentet gynnades mest av den förhöjda investeringsviljan på marknaden. Investeringarna i teknik och tillväxtorienterat samt nordiska högutdelare hade högst positiv påverkan på månadsresultatet.

Hållbar Framtid hade högst värdeökning bland portföljerna och steg med 8,70 procent. Resultatet var hela 2,35 procentenheter bättre än portföljens jämförelsekorg. Mest bidrog investeringarna i svenska småbolag som stod för en dryg femtedel av resultatet, följt av allokeringen mot tillväxtmarknader. På sektornivå noterades de största bidragsgivarna i råvaror, fastigheter och finans.  

Global Framtid steg med 7,64 procent, att jämföra med 6,35 procent för jämförelsekorgen på motsvarande risknivå. Svenska aktier var största positiva bidragsgivare efter att Stockholmsbörsen tillhört bland de starkaste börserna i januari och bäst i Norden. Allokeringen mot räntekänsliga globala teknikaktier gav portföljens näst största bidrag efter stärkt sentiment i sektorn. De underliggande investeringarna i IT-jätten Apple och datachiptillverkaren NVIDIA stod för nästan hälften av uppgången från portföljens allokering mot tekniksektorn.

Real Vision redovisade en positiv avkastning för tredje månaden i rad. I januari steg portföljvärdet med 3,78 procent, vilket var något bättre än jämförelsekorgen. I takt med centralbankernas snabba räntehöjningstakt har portföljens relativt höga allokering mot fastighetssektorn tagit mycket stryk. Sedan oktober ifjol har sektorn gjort en fin återhämtningsresa och klättrat 39 procent från bottennivån och 11 procent i januari, vilket starkt gynnat portföljens avkastning. Under månaden fortsatte de amerikanska och svenska marknadsräntorna att falla vilket är ytterligare en signal på att räntetoppen är nära, vilket alltså gett medvind till sektorn.

Portföljernas respektive jämförelsekorgarnas resultat i januari 2023:

PortföljJämförelsekorg
Hållbar Framtid – Potential8,70%6,35%
Global Framtid – Potential7,64%6,35%
Smart Index – Potential7,00%6,35%
Smart Hedge – Tillväxt5,89%4,95%
Smart Index – Tillväxt5,07%4,95%
Real Vision – Stabil3,78%3,60%
Smart Index – Stabil2,63%3,60%
Smart Index – Försiktig1,80%2,70%


David Unver
Portföljförvaltare

*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Hos Fundler investeras dina pengar i fonder som är utvalda med omsorg för att du ska få så hög avkastning som möjligt utan att ta onödiga risker. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.