Profilbild
av David Unver
6 augusti, 2022

Juli blev en stark månad för världens börser. Riskaptiten ökade trots att osäkerhetsfaktorerna som har tyngt börsen under året fortsatte under månaden. Rapportperioden för andra kvartalet kan sammanfattas som positiv. Lägre inflationsförväntningar och att centralbankernas räntehöjningar inte blir så stora som befarat gav börsoptimism igen. Fundlers portföljer hade sin starkaste månad för året – 4 av 8 portföljer utvecklades bättre än sina jämförelsekorgar.

Flera av världens ledande aktieindex inledde juli med nya årslägsta. Stockholmsbörsens breda index OMXSPI noterade den lägsta nivån den 5 juli och var då ned 30 procent för året, men har sedan dess återhämtat sig rejält. Stockholmsbörsen var tillsammans med tekniktunga Nasdaq-börsen i USA upp 12 procent för månaden och i topp bland världens aktiemarknader.

Positiv rapportperiod gav bränsle till börsen

Den avslutade rapportperioden var sammantaget bättre än förväntningarna, som på förhand var lågt ställda.  Industribolagen vittnar fortfarande om ökade orderingångar och stark efterfrågan. Bokslutsrapporterna visade positiv tillväxt och förbättrad lönsamhet men fick stark skjuts av en försvagad krona. Banksektorn har fått högre riktkurser efter sina rapporter som gynnas av de högre räntorna. Generellt var mönstret i kvartalsrapporterna en bättre omsättning men sämre marginaler på grund av kostnadstryck.

Börsrally men orosmolnen ligger kvar

Recessionsoron är befogad. Centralbankernas försök att dämpa inflationen med snabba och större räntehöjningar har pressat hushållen och konsumenten. En svagare tillväxt i världsekonomi ligger i korten. Parallellt med en avmattande ekonomi har vi också en eventuell energikris i Europa, ett krig i Ukraina som vägrar ta slut och spänningar mellan Kina och USA som har blivit hårdare i samband med Taiwan-konflikten. Sedan har vi såklart sjunkande bostadspriser, stigande kostnader för konsumenter och hushåll samt övriga osäkerhetsfaktorer i leveranskedjor och brist på insatsvaror, som påverkar bolagens förmåga att skala upp sysselsättningen. Orosmolnen är många som vilar över börsen.

Börsen är framåtblickande

Man brukar säga att börsen blickar 6 till 12 månader framåt och prisar in händelser i förtid. Det visade julibörsen prov på. Långräntorna har börjat falla tillbaka och amerikanska centralbanken kommer troligtvis börja sänka räntan nästa år. Europa är lite efter men i slutändan är det ändå utvecklingen i USA som har störst genomslagskraft i världsekonomin. Större bolag vittnar om fallande insatspriser och vi har redan sett att oljepriset har börjat sjunka från historiskt höga nivåer, vilket gör investerarna optimistiska över att vi kan ha nått ”peak inflation”. Den bristsituation vi har haft sedan pandemin har börjat lätta samtidigt som leveranskedjorna äntligen har börjat få insmörjningsolja i maskineriet.

Det är ingen som vet när eller om botten i nådd, men julibörsen gav en välbehövlig påminnelse på optimismens kraft. De sex inledande börsmånaderna har varit infernaliska mot investerarna och vi kan förvänta oss en fortsatt en upp-och-ner börs. Av den anledningen är det, som också rapportperioden har visat, gynnsamt att fortsätta ha sina investeringar och sparande i balanserade portföljer som innehåller bolag med affärsmodeller som har klarat turbulenta tider tidigare.

Fundlers portföljer

Samtliga portföljer avkastade positivt och steg mellan 0,9 och 7,6 procent. Innehaven på tekniksektorn och våra investeringar i tillväxtbolag fick ett glädjeskutt efter högre riskaptit under månaden. Även våra fastighetsrelaterade innehav fick sig en revansch efter att sektorn innan börsrallyt har fallit kraftigt 5 av de 6 senaste månaderna.

Högst avkastning av portföljerna levererade Global Framtid. Under månaden ökade vi risken i portföljen sedan värderingarna har kommit ned kraftigt efter första halvårets börshaveri. På geografisk nivå ökade vi aktievikten i Sverige på bekostnad av våra investeringar i övriga Norden och USA. Ökningen består av investeringar i såväl svenska storbolag som småbolag. Vi ökade exponeringen mot teknik och tog hem en del av vinsten i hälsovårdssektorn som skalades ned i portföljen. Global Framtid steg 7,55 procent och presterade 0,94 procentenheter bättre än jämförelsekorgen på samma risknivå.

På samma risknivå redovisade Smart Index Potential en uppgång på 7,19 procent. Den gångna månaden skalade vi ned våra innehav i Europa och ökade samtidigt exponeringen i USA och nordiska högutdelare. Efter den kraftiga sättningen i svenska småbolag har vi ökat vårt innehav på bekostnad av vår allokering mot tillväxtmarknader. Förändringarna gav positivt bidrag till portföljen efter att aktiemarknaderna i USA och Sverige tillhörde juli månads största vinnare – och tillväxtmarknader, framför allt i Asien hade en svagare utveckling. Portföljens månadsresultat hade 0,58 procentenheter högre avkastning än jämförelsekorgen

På näst lägsta risknivån kunde Real Vision revanschera sig efter den kraftiga nedgången i juni. Portföljen steg med 3,58 procent vilket var 0,61 procentenheter bättre än jämförelsekorgen. Portföljens relativt höga allokering mot fastighetssektorn var månadens största bidragsgivare. Sektorn som helhet steg kraftigt, dels på grund av att marknaden prisar in en avmattning i räntehöjningarna under 2023, dels att rasen i fastighetsbolagen har skapat köplägen när riskviljan tilltog i juli.

Portföljernas respektive jämförelsekorgarnas resultat i juli:

PortföljJämförelsekorg
Global Framtid – Potential7,55%(6,61%)
Smart Index – Potential7,19%(6,61%)
Hållbar Framtid – Potential6,58%(6,61%)
Smart Index – Tillväxt4,89%(4,85%)
Smart Hedge – Tillväxt3,61%(4,85%)
Real Vision – Stabil3,58%(2,97%)
Smart Index – Stabil2,37%(2,97%)
Smart Index – Försiktig0,92%(1,74%)

David Unver
Portföljförvaltare

*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Hos Fundler investeras dina pengar i fonder som är utvalda med omsorg för att du ska få så hög avkastning som möjligt utan att ta onödiga risker. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.