Profilbild
av David Unver
6 juli, 2023

Globala aktieindex handlades upp i juni och avslutade första halvåret starkt. Trots åtstramande centralbanker präglades junibörsen av låg volatilitet och hög girighet. Tre av Fundlers fyra fondpaket utvecklades positivt och avkastade högre än sina jämförelsekorgar på respektive risknivå.

Inflationen är på väg ned men är fortfarande för hög och långt ifrån inflationsmålet på omkring 2 procent. Det var centralbankernas gemensamma besked i juni. Konstaterat är att inflationstoppen är passerad. Svenska Riksbanken höjde styrräntan med 0,25 procentenheter till räntenivån 3,75 procent och med en förmodad räntetopp på 4,25 procent. Det innebär åtminstone ytterligare två höjningar under hösten, en tvärvändning från tidigare prognoser om att Riksbanken eventuellt skulle nöja sig med höjningen i juni och sedan utvärdera såväl inflationsutvecklingen som det ekonomiska läget.

Marknaden drivs av girighet

Världens aktiemarknader noterade starka uppgångar i juni, både på index- och sektornivå. Den positiva börsstämningen har dock inte varit bred utan uppgången har snarare varit smal med få börsbolag som drivit utvecklingen. Det är ett mönster som kan ses på flertalet marknader. Storbolag med beprövade affärsmodeller och pricing power, främst inom industri och verkstad samt de stora teknologibolagen som gynnas i spåren av AI-yran har varit drivande och största vinnarna i den senaste tidens börsuppgång. AI-euforin har dessutom skapat en högre riskvilja i marknaden, som nu agerar på girighet i stället för fundamenta, företagens vinsttillväxt och diverse konjunkturssignaler.

Börsoptimism vs ekonomisk statistik

Nya börsmånader brukar inledas med ny ekonomisk statistik och det är inte ovanligt att stämningen på marknaden jämfört vad statistiken visar går isär. Sentimentet i marknaden är i skrivande stund positiv på ytan. Stark kursutveckling och konjunkturöverraskningar i USA där bland annat amerikanska hushåll fortsätter att konsumera. I Europa börjar hushållen anpassa sig till ett nytt normalläge vilket har lättat på konsumtionen något. Även om kärninflationen (inklusive energi och livsmedel) är fortsatt hög så faller den breda inflationen.

På andra sidan vågskålen har vi dyster statistik för tillverkningsindustrin. Närmare 70 procent av de globala inköpschefsindexen för tillverkning indikerar en rejäl avmattning trots lägre producentpriser. Det är ingen positiv signal för industrins framtida orderingångar. Kommande rapportperiod som inleds i juli kommer skrapa mer på ytan, inte minst bolagens orderingångar och lär visa om efterfrågan verkligen är så stark som tidigare rapportperioder har visat.

Fundlers Fondpaket

Fundlers placeringar i högre risknivåer gynnades av den starka utvecklingen i aktiemarknaden. Exponeringarna mot amerikanska aktier var största bidragsgivare och på sektornivå var teknik bland de stora vinnarna. Den samlade valutaexponeringen gav sammantaget en positiv påverkan på månadsresultaten.

Mycket låg risk sjönk med 0,43 procent. Rörelserna på räntemarknaden som uppstod efter marknadens tvärvändning i ränteprognoser hade en negativ effekt på fondpaketets exponering mot långa räntefonder. Den marknadsneutrala allokeringen vände också svagt nedåt i mitten av juni sedan centralbankernas besked om att räntehöjningarna kommer att fortsätta förändrade risksentimentet i marknaden.

Låg risk steg med 1,21 procent och avkastade 0,45 procentenheter bättre än jämförelsekorgen. Paketets aktieandel, som i juni uppgick till knappt 50 procent, stod för den positiva avkastningen, medan räntebenet drog tillbaka resultatet. Allokeringen mot amerikanska aktier med volatilitetsegenskaper som historiskt svänger mindre än marknaden som helhet och nordiska högutdelare i defensiva sektorer var största bidragsgivare.

Medel risk ökade med 2,31 procent, vilket var 0,42 procentenheter bättre än korgen av jämförbara placeringar på samma risknivå. Aktieexponeringen mot USA hade störst positiv påverkan på månadsresultatet. Allokeringen mot stora globala teknikbolag och företag som verkar på tillväxtmarknader var också positiva bidragsgivare.

Hög risk hade en värdeutveckling på 3,28 procent. Månadsavkastningen var 0,47 procentenheter bättre än jämförelsekorgen. Exponeringen mot globala teknologiföretag fortsatte i juni vara den bästa allokeringen. Drivet av AI har de marknadsledande amerikanska storbolagen i tekniksektorn hittat ytterligare ett framtidssegment som lockar såväl nytt kapital som nya användningsområden. Innehaven i breda aktieindex i USA var månadens stora bidragsgivare medan svenska småbolag tappade fart i en för övrigt mycket stark aktiemarknad.

Fondpaketens respektive jämförelsekorgarnas resultat i juni 2023:

FondpaketJämförelsekorg
Fundler – Mycket låg risk-0,43%0,02%
Fundler – Låg risk1,21%0,76%
Fundler – Medel risk2,31%1,89%
Fundler – Hög risk3,28%2,80%


David Unver
Portföljförvaltare

*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Hos Fundler investeras dina pengar i fonder som är utvalda med omsorg för att du ska få så hög avkastning som möjligt utan att ta onödiga risker. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.