Profilbild
av David Unver
5 juni, 2020

Uppdaterad: 31 mars, 2022

Aktiemarknaden fortsatte sin återhämtning från föregående månad. De globala börserna steg på bred front och bland de ledande marknaderna fanns Norden, Tyskland och USA. Framförallt var det techbolagen och medicinaktierna bidrog mest till uppgången under maj.

I många delar av världen lättar man nu på samhällsrestriktionerna och ekonomierna öppnas, om än i försiktig takt. Börsen har senaste veckorna redan prisat in återöppningen, inte minst på grund av att antalet smittade och döda i Covid-19 förmodligen har nått sin kulmen. Det får såväl börsen som den reala ekonomin att andas optimism, även om det fortfarande finns gott om orosmoln. Under rådande kris hotar Donald Trump om nya tullar och skapar ett högre tonläge mellan USA och Kina. Återhämtningen överskuggar dock osäkerheten och de potentiellt negativa effekterna på världshandeln.

MOT LJUSARE TIDER

Det är fortfarande osäkert om marknaden befinner sig i en björnmarknad, alltså att trenden på marknaden är negativ. Mycket talar dock för att framtidsutsikterna på börsen ser ljusare ut. De rekordstora stimulanspaketen från världens centralbanker och regeringars stödåtgärder ger motstånd till kraftiga börsnedgångar. Samtidigt finns det få alternativ till aktier på de finansiella marknaderna i dagens lågräntemiljö. Större aktörer positionerade sig relativt snabbt till säkrare alternativ och har skapat stora kassor, vilket innebär att massivt kapital finns vid sidlinjen av aktiemarknaden. Under den gånga börsmånaden, blev det tydligt att inte råder brist på kapital. Positioneringsstatistik visar att hedgefonder har stora negativa aktiepositioner. Vid fortsatt börsuppgång tvingas fonderna att köpa tillbaka och stänga positionerna för att inte riskera vidare förluster – det kommer ge ännu mer bränsle till uppgången.

”De värsta nedgångarna på börsen i spåren av Covid-19 kan arkiveras i historieböckerna”

Citigroups Surprise index, som visar hur makrodata står sig mot marknadsförväntningarna, har fallit till mycket låga nivåer. Det betyder att förväntningar har kommit ner och att förutsättningarna att slå konsensusprognoser är stora. Det kan marknaden tolka som något positivt även om börsen prisar in usel makrodata den närmaste tiden. Även Fear & Greed Index, som visar förhållandet mellan rädsla och girighet, har normaliserats och signalerar att sentimentet är betydligt mer positiv jämfört med börsen i mars. Allt sammantaget är jag optimistisk att de värsta nedgångarna på börsen i spåren av Covid-19 kan arkiveras i historieböckerna. Det är en tidsfråga innan de stora kassorna återigen investeras i aktiemarknaden, vilket kan förlänga den positiva trenden av senaste tidens börsuppgångar. Vi går förmodligen mot ljusare tider!

FUNDLERS PORTFÖLJER

Samtliga portföljer redovisade positiva värdeutvecklingar under maj.  Framförallt var det portföljernas allokering mot amerikanska börsbolag och likt förra månaden utmärktes de teknikrelaterade aktierna med breda kursuppgångar. Sektorn eldade på den amerikanska aktiemarknaden och de globala börserna följde efter. Mot slutet av månaden tappade de stora techbolagen fart och föll tillbaka. Starkast utvecklades Global Framtid som har 30 procent av portföljens värde exponerat mot tekniksektorn. Portföljerna Högutdelande, Potential och Tillväxt har i genomsnitt 15 procent av den totala allokeringen mot teknikaktier. Eftersom tekniksektorn inte har påverkats lika negativt av nedgången i den reala ekonomin, har vi behållit vår relativt höga allokering mot just teknik. Vår uppfattning är att det fortfarande finns en stor uppsida.

Efter två månaders börsuppgångar har portföljerna återhämtat större delen av tappet i spåren av oroligheterna kring Covid 19. Jämför vi med Stockholmbörsens breda index, OMXSGI, som från årsskiftet haft en värdeutveckling med minus 6,4 procent, kan vi konstatera att sex av sju portföljer har utvecklats bättre. Smart Index portföljerna med lägre risk har haft en begränsad nedsida och inte minst på grund av dess räntebärande placeringar. Det har skyddat kapitalet under den kraftiga sättningen vi såg i slutet av februari och under mars månad. De fyra portföljer som tillhör den högre av Fundlers riskskala, vilket ger en mer rättvis jämförelse med Stockholmsbörsen, summeras utvecklingen sedan årsskiftet i spannet minus 2,3 och minus 8,6 procent.

När återhämtningen fortsätter ser vi hur viktigt det är att fortsätta investera kontinuerligt, även under sämre börstider. Att tajma kortsiktiga rekyler är nästan omöjligt då rörelser på både upp- och nedsida kan överdrivas och håller ofta i sig längre än vad man tror. Den som fortsatte spara och gjorde tilläggsinvesteringar i Fundlers portföljer under februari och mars, har fått en god återhämtning och fler andelar till billigare prisnivåer.

Tack för ert fortsatta förtroende under dessa speciella tider och lycka till med investeringar och sparandet i Fundlers portföljer.

David-Unver-Fundler-forvaltare

 

David Unver
Portföljförvaltare

 

*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Hos Fundler investeras dina pengar i fonder som är utvalda med omsorg för att du ska få så hög avkastning som möjligt utan att ta onödiga risker. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.