Profilbild
av David Unver
9 juni, 2023

Den skakiga majbörsen passerade obemärkt förbi när strålkastarna riktades mot den urstarka amerikanska tekniksektorn som leddes av ett AI-rally. Börsen tappade fart efter stark rapportperiod och kronan fortsatte att försvagas oväntat mycket. Stockholmsbörsen föll 2,8 procent. Fundlers portföljer i högre riskkategorin gick starkt.

Den gångna rapportperioden var det femte kvartalet i rad som bolagen generellt uppvisade bättre vinster än marknadens förväntningar. Med indextunga sektorer i topp är det vilseledande att tro att övriga börsbolag har gått bättre än vad dem faktiskt har gjort. När rapportperioden nu är över är det återigen centralbankspolitik, makrostatistik och såklart diverse marknadshändelser som kommer styra börsriktningen kommande sommarmånader.

Skuldtakskris avvärjs

Skuldtakskrisen dominerade nyhetsflödet och skapade rörelser i marknaden. Under månaden infann sig en oro att den amerikanska kongressen inte skulle komma överens om en höjning av skuldtaket. Men som så många gånger förr avvärjdes en ekonomisk katastrof och en uppgörelse nåddes i sista timmen.

AI-rally skymde svag global börsutveckling

Innehavet i flera av Fundlers portföljer, amerikanska jätten och halvledarbolaget Nvidia, ledde AI-rallyt med en stark kvartalsrapport som var betydligt bättre än marknadens förväntningar. Stigande efterfrågan på halvledare, som behövs för att träna AI-system, var främsta anledningen och försäljningsprognosen höjdes med 50 procent. Branschkollegor i USA och övriga världen hängde med i rallyt samtidigt som riskviljan för att investera i bolag som gynnas av AI ökade kraftigt.

Riskaptiten stiger – en pågående sektorallokering

Investerare tenderar att först vara motståndskraftiga mot nya börsregimer till att senare tvingas acceptera rådande börsmarknadsklimat. Det har fått riskaptiten att stiga igen och volatiliteten att minska under historiska snittnivåer. Flöden från defensiva sektorer som gått bättre än marknaden som helhet flyttas till mer tillväxtorienterade branscher som ofta kräver en högre riskbenägenhet hos investerarna. Det visade majbörsen prov på när samtliga globala sektorer utvecklades negativt, med undantag för telekom, men teknik steg kraftigt. Sedan årsskiftet är sektorn upp drygt 30 procent.

Centralbanker vs inflation

Inflationen sjunker nu på bred front. De stora europeiska ekonomierna såg inflationstakten minska oväntat mycket vilket stärker tesen att räntetoppen är nära och att räntehöjningscykeln alltså är på väg att upphöra. För svensk ekonomi och för den svenska kronan är det högst välkommet att euroinflationen dyker. Det ökar sannolikheten att ECB tar det lugnare med deras inflationsbekämpande räntevapen, och att Riksbankens kommande en eller två räntehöjningar ger en mer stabiliserande effekt på den svaga kronkursen.  

Centralbankerna behöver nu ha fingertoppkänsla. Deras desperation att bekämpa en redan sjunkande inflation utan att invänta effekter eller ta hänsyn till ny statistik riskerar att ta sönder något ytterligare i systemet. Marknaden är orolig att centralbankerna stirrar sig blint på att nå det 2 procentiga-inflationsmålet, oavsett om det bär eller brister. Det kan ge större konsekvenser än en skenande inflation. Då kommer centralbankerna att fortsätta spela huvudrollen på finansmarknaden när de då kommer behöva ta fram nya stimulanspaket från en redan tömd verktygslåda.

Fundlers portföljer

Portföljerna i den högre riskkategorin hade en gynnsam utveckling i maj medan utbudet i de två lägsta risknivåerna utvecklades strax under noll-strecket. På geografisk nivå utvecklades innehaven i USA mest positivt och största bidragsgivare bland sektorerna var teknik. Portföljernas valutaexponering hade en positiv effekt på månadsresultatet.

Mest positivt utvecklades Smart Hedge som steg 4,10 procent, vilket var 1,29 procentenheter bättre än sin jämförelsekorg. Största bidragsgivare var portföljens exponering mot amerikanska aktier som i svenska kronor fick en mycket positiv effekt av dollarförstärkningen på närmare 6 procent. I samband med den i övrigt oroliga börsen steg guldet och gynnade portföljens allokering mot ädelmetallen.

Näst högst avkastning levererade Hållbar Framtid efter en värdeökning på 3,76 procent. Underliggande bolag i tekniksektorn hade starkast utveckling och var största bidragsgivare i maj. På hållbarhetstemat noterades breda uppgångar för portföljens innehav som verkar för lägre koldioxidutsläpp. Med en genomsnittlig värdeökning på nära 5 procent var det portföljens näst bästa allokering under månaden.

Global Framtid steg med 3,31. Portföljens fjärde största underliggande aktieinnehav, Nvidia, ledde AI-rallyt och steg med drygt 36 procent och var månadens enskilt största bidragsgivare. Halvledarbolagets marknadsledande position för AI-tekniken bidrog till att branschkollegor och sektorn som helhet steg kraftigt. Kronförsvagningen var månadens näst största bidrag. Dollarn förstärktes kraftigt och står för omkring 40 procent av portföljens totala valutaexponering.

Portföljernas respektive jämförelsekorgarnas resultat i maj 2023:

PortföljJämförelsekorg
Smart Hedge – Tillväxt4,10%2,81%
Hållbar Framtid – Potential3,76%3,80%
Smart Index – Potential3,34%3,80%
Global Framtid – Potential3,31%3,80%
Smart Index – Tillväxt1,75%2,81%
Smart Index – Stabil0,05%1,73%
Smart Index – Försiktig-0,28%0,72%
Real Vision – Stabil-0,41%1,73%


David Unver
Portföljförvaltare

*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Hos Fundler investeras dina pengar i fonder som är utvalda med omsorg för att du ska få så hög avkastning som möjligt utan att ta onödiga risker. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.