Profilbild
av David Unver
9 april, 2021

Uppdaterad: 7 december, 2021

Världens börser summerar årets första kvartal med breda kursuppgångar och nya rekordnivåer. Från bottennoteringen i kölvattnet av Covid-19 har bland annat Stockholmsbörsen (OMXSPI) och globalindex (MSCI World Index) stigit med 82 respektive 76 procent på ett år. Den rekordsnabba återhämtningen fick draghjälp av bland annat rekordstora stimulanser och positiva vaccinbesked. Eftersom aktiemarknaden är framåtblickande har börserna kunnat utvecklas i överlägsen takt jämfört med den globala realekonomin.

En stark börsmånad

Mars månad var en stark börsmånad trots ränteoro, ökad smittspridning och stora störningar i den globala varuförsörjningskedjan. Börsfesten fortsatte och aktiekurserna steg kraftigt på flera håll runt om i världen. I USA var den positiva utvecklingen däremot blandad. Dow Jones Industriindex steg mest bland börsindexen och avslutade månaden med en uppgång på 6,6 procent, S&P 500 ökade 4,2 procent medan Nasdaq utvecklades marginellt ovanför nollstrecket. De europeiska aktiemarknaderna steg i genomsnitt drygt 5 procent. Stockholmsbörsen hade bland sina bästa marsmånader och redovisade en totalavkastning på närmare 8 procent, vilket placerar den svenska börsen i topp av världens aktiemarknader.

Sedan de amerikanska långräntorna har stigit i snabbare takt än väntat noterar vi ett trendskifte på marknaden. Även om sektorrotation har prisats in och legat i korten tidigare, har hastigheten i ränteuppgången oroat marknaden och utlöst en kraftigare rotation än den vi såg i slutet av 2020. Flöden från tillväxtorienterade aktier flyttas i större omfattning till cykliska bolag, vars vinster bedöms förbättras avsevärt från dagens nivåer när konjunkturen vänder. Det har bidragit till att börsernas cykliska bolag har gynnats mer än tillväxt- och småbolagen, där förväntade vinster ligger i framtiden.

I USA är denna utveckling tydlig. Dow Jones industrial utvecklades bättre än fjolårets överlägset starkaste börs, tillika tekniktunga Nasdaq med den högsta marginalen för ett enskilt kvartal sedan 2006. Även i Sverige har storbolagen överavkastat börsens småbolag under årets första kvartal. Att Sverige var starkaste aktiemarknaden i mars har sin förklaring i att Stockholmsbörsen består utav flera stora bolag med stark cyklisk profil inom industri, verkstad samt bank, vilka alltså främjas i ett klimat där konjunkturen växlar upp.

Trots att börsrekorden avlöser varandra har vi en fortsatt positiv syn på marknaden. Vaccineringen rullas ut i allt snabbare takt och det är tidsfråga innan restriktioner lättas. När ekonomier öppnar upp väntas såväl konjunkturen som globala konsumtionen att stiga kraftigt. Makrostatistik tyder redan på att den ekonomiska återhämtningen går i rätt riktning. Bidens stimulanspaket på 1.900 miljarder dollar klubbades igenom under månaden och injicerar marknaden med ytterligare likviditet. Den amerikanske presidenten presenterade i slutet av månaden en enorm infrastruktursatsningsplan för omkring 2.000 miljarder dollar över åtta år. Om planen godkänns av kongressen, kommer investeringarna fördelas över ett brett spektrum av områden med huvudfokus på fysisk och digital infrastruktur, skydd mot klimatförändringar och forskning på nya klimathållbara teknologier.

Den pågående utdelningssäsongen späder på börsfesten runt om i världen när utdelningar ska återinvesteras på börsen. Marknaden prisar in en positiv rapportperiod som inleds nästa månad och förväntar sig att bolagen redovisar stigande försäljning och vinster. Riskaptiten avtog något de två föregående månaderna efter ränteoro och ökad smittspridning men har under gångna månaden fått återvunnen kraft, inte minst på grund av de fortsatta stimulanserna och den ökade likviditeten i marknaden.

FUNDLERS PORTFÖLJER

Samtliga åtta portföljer redovisade positiva värdeutvecklingar och steg mellan 1,1 och 7,1 procent i mars. Mest positivt utvecklades portföljer tillhörande den högre riskkategorin på Fundlers riskskala. Sett till innehavens landsexponering gynnades månadsresultaten mest av allokeringen mot Sverige, övriga Europa och USA. På innehavsnivå var största bidragsgivarna konjunkturkänsliga bolag med hög direktavkastning.

Fundlers tre högriskportföljer utvecklades bättre än världsindex med god marginal. Starkast utvecklades Högutdelande (+7,1%), följt av Global Framtid och Smart Index Potential,som båda steg med 5,5 procent. Gemensamt är att portföljerna är positionerade i konjunkturstarka bolag som vi bedömer kommer gynnas när ekonomin normaliseras. Den relativt höga exponeringen mot cykliska och välskötta värdebolag gav starkt positivt bidrag under månaden. Portföljerna tjänar på den pågående sektorrotationen och vi bedömer att nuvarande marknadsklimat kommer fortsätta att gynna innehaven. Allokeringen mot tillväxtmarknader hade svag positiv utveckling under månaden och höll därmed tillbaka resultatet något. Portföljernas valutaexponering hade en positiv effekt på utvecklingen sedan kronan fortsatte att försvagas mot både dollar och euro under månaden.

Smart Hedge, som ligger ett steg lägre på riskskalan, revanscherade sig under månaden och steg med 4,8 procent. Portföljen har senaste månaderna haft det motigt på grund av ett fallande guldpris. Amerikanska dollarn som är handelsvaluta för guldet stärktes mot kronan med 6,5 procent vilket kompenserade för den svaga guldutvecklingen. Defensiva innehav som verkar på den amerikanska och nordiska marknaden var största bidragsgivare. Portföljens allokering mot teknik utvecklades bättre än sektorn som helhet och gav näststörsta bidraget till marsavkastningen.

David Unver
Portföljförvaltare

*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Hos Fundler investeras dina pengar i fonder som är utvalda med omsorg för att du ska få så hög avkastning som möjligt utan att ta onödiga risker. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.