Profilbild
av David Unver
5 april, 2022

Uppdaterad: 8 april, 2022

Marknaden rekylerade uppåt i mars och blev årets första börsmånad på plus. Riskviljan återhämtade sig efter positiva tongångar kring en kompromiss i Ukrainakriget. Den globala kursuppgången fick sedan mer bränsle i mitten av månaden när amerikanska centralbanken, FED, höjde styrräntan för första gången sedan december 2018. Både världsindex och Stockholmsbörsen (OMSXPI) steg med 1,8 procent och de amerikanska börserna ökade i snitt med 2,3 procent (i SEK). Övriga Europa (Stoxx Europe 600) hade en mer blygsam uppgång på 0,6 procent. Sju av Fundlers åtta portföljer redovisade positiva värdeutvecklingar, varav sex avkastade bättre än sina jämförelsekorgar.

Marknadens största oro över konsekvenserna i spåren av Rysslands invasion i Ukraina har lagt sig och nedgångarna från den initiala chocken har återhämtats. Börsen klättrade närmare 10 procent från botten den 8 mars samtidigt som volatilitetsindex, även kallat skräckindex, föll tillbaka till normala nivåer. Men trots månadens uppgångar är Stockholmsbörsen alltjämt ned drygt 14 procent sedan årsskiftet.

Börsrally men utmaningarna kvarstår – ta höjd för dyrare vardag

Osäkerheten i marknaden är fortsatt stor och utmaningarna i världsekonomin är fortfarande många. Inflationen, som redan var hög innan ryska invasionen, har fått skjuts uppåt efter krigsutbrottet. Även om prisuppgångarna på råvaror och energi har lugnat ned sig så är nivåerna fortfarande historiskt höga. Sanktionerna mot Ryssland har bidragit till störningar i både råvaru- och energimarknaden. Dyrare insatsvaror, komponentbrist och leveransproblem är fortfarande ett huvudbry för företagen, som nu verkar förvärras. Ett nytt covidutbrott i Kina oroar marknaden och kan komma att påverka distributionskedjorna ytterligare.

Hushållens motvilliga acceptans av stigande priser har gett centralbankerna större mod att både vara hårdare och snabbare med sina räntehöjningar. Senast i leden är USA:s Federal Reserve, som enligt marknadens förväntningar kommer höja räntan ytterligare sju gånger det närmaste året. Det är nu en tidsfråga tills övriga centralbanker följer efter och slår på räntekranen. Det är dags att ta höjd för en dyrare vardag. Realinkomsterna (skillnad mellan löneutveckling och inflation) har sjunkit, priserna på såväl livsmedel och bränsle är på rekordhöga nivåer samtidigt som hushållens lånekostnader kommer att öka.

Risk för recession?

Ett annat orosmoln som varit en av månadens stora snackisar är räntemarknaden och den amerikanska räntekurvan. Under månaden var den så kallade avkastningskurvan mellan 2- och 10 åriga amerikanska statsobligationer inverterad. Det låter komplicerat men det är finansspråk för när ränta med kortare löptider är högre än ränta med längre dito. Det innebär att det är billigare för ett land att låna pengar på lång sikt än på kort sikt, vilket inte är normalfallet. Det kan även förklaras genom att investerare förväntar sig en högre avkastning när de lånar ut pengar under en längre tid, vilket har sin bakgrund i att risken för att något oväntat ska inträffa långt fram i tiden är större än på kort sikt. Historiskt när räntekurvan i USA inverteras så brukar det signalera en kommande lågkonjunktur inom två år. Även om den har varit någorlunda pricksäker så betyder det inte att historiska börsindikatorer är facit för framtiden. Situationen nu skiljer sig från tidigare tillfällen eftersom vi är i början av räntehöjningscykeln och inte tvärtom. Centralbankerna är snarare på väg att strama åt ekonomin än att trycka på stimulansgasen.

Hur ska man agera som investerare?

När det råder osäkerhet kring var marknadsriktningen är på väg handlar mycket om vilken risk man är beredd att ta för att kunna sova gott om natten. Om det är nytt kapital som ska in på börsen skulle jag råda till försiktighet och inte gå in med hela pengapåsen direkt i marknaden. Det är lätt att man bränner sig då. Rekommendationen är att sprida investeringarna över en period och placera i breda börsindex och därmed få god riskspridning. För de som månadssparar är dessa tider ypperliga tillfällen att göra tilläggsinvesteringar på billigare kursnivåer. Tänker man kortsiktigt så ska man utnyttja uppåt rekylerna och styrkan i marknaden till att sälja av och öka kassan inför nedåt rekyler. Risken är då att man försöker göra det omöjliga – att tajma marknaden.

Fundlers portföljer

Månadsresultaten kan summeras i spannet -0,4 och +2,5 procent, där 7 av 8 portföljer utvecklades positivt. Av dessa presterade 6 portföljer bättre än sina jämförelsekorgar på respektive risknivå. På sektornivå var innehaven som verkar på teknik, fastigheter och hälsovård månadens stora bidragsgivare. Investeringarna i sektorerna finans, telekom och cykliskt påverkade resultatet negativt. På geografisk nivå hade de underliggande innehaven i USA störst inverkan på uppsidan.

Global Framtid hade månadens starkaste utveckling och steg med 2,5 procent, drygt en halv procentenhet bättre än jämförelsekorgen. Förutom portföljens investeringar i tillväxtmarknader utvecklades alla innehav positivt. Mest steg placeringarna i globala medicinbolag sedan stora kapitalflöden återvände till sektorn. Underliggande innehav i amerikanska storbolag revanscherade sig kraftigt och stod för en tredjedel av portföljens värdestegring.

Smart Hedge steg med 2,0 procent vilket var hela 1,5 procentenheter bättre än sin jämförelsekorg. Samtliga innehav redovisade positiva avkastningar. Underliggande investeringar i amerikanska storbolag gav tillsammans med teknikinnehaven de största positiva bidragen till utvecklingen. Portföljens investering i fysiskt guld, motsvarande 25 procent av den totala allokeringen, ökade med 3,5 procent och tillhörde månadens nästbästa placering.

Smart Index Försiktig sjönk med knappt 0,4 procent men utvecklades 1,2 procentenheter bättre än dess jämförelsekorg. Månadsutvecklingen påverkades negativt av de stigande marknadsräntorna. Det kan låta motsägelsefullt men portföljens långa räntefond är särskilt lönsam när räntan sjunker. Förklaringen ligger i att nuvarande innehav i obligationer blir mindre eftertraktade i marknaden eftersom nyutgivna räntebärande värdepapper, som är kopplade till den nya högre räntan, ger bättre avkastning. Mer positivt gick det för portföljens aktieben, vars placeringar i bolag med hög direktavkastning gynnades av den pågående utdelningssäsongen.

Fundler övriga portföljers månadsresultat (jämförelsekorgens utveckling inom parentes):

Smart Index Potential+1,3%(+2,0%)
Hållbar Framtid+1,2%(+2,0%)
Real Vision+0,7%(-0,8%)
Smart Index Tillväxt+0,6%(+0,6%)
Smart Index Stabil+0,4%(-0,8%)

David Unver
Portföljförvaltare

*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Hos Fundler investeras dina pengar i fonder som är utvalda med omsorg för att du ska få så hög avkastning som möjligt utan att ta onödiga risker. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.