Profilbild
av David Unver
6 april, 2023

Uppdaterad: 25 maj, 2023

Det var stora rörelser på aktie- och räntemarknaden den gångna månaden. Börsutvecklingen var blandad med USA i topp och Stockholmbörsen i det nedre skiktet med nedgång på drygt 1,2 procent. Fundlers portföljer hade sammantaget en stark månad, 7 av 8 portföljer avkastade positivt och 5 utvecklades bättre än sina jämförelsekorgar.

En högre europeisk kärninflation (exklusive energi och livsmedel) än väntat i februari satte inledningsvis press på marsbörsen i tron om att en räntetopp skulle behövas skjutas fram. Börshumöret försämrades ytterligare efter kollapser i amerikanska regionbanker vilket skapade oro i banksystemet med efterföljande spridningseffekter i Europa. Samlade erfarenheter och kunskaper från finanskrisen 2008 gjorde att centralbanker var snabba i sin beredskap med att säkerställa stabilitet och likviditet på marknaden och därmed undvika en ny finansiell kollaps – i alla fall tillfälligt.

Förväntningar om flera räntehöjningar minskas

Amerikanska och europeiska långräntor föll under månaden. Marknaden har vänt i sina förväntningar när det kommer till hur många fler höjningar centralbankerna kan mäkta med innan något ytterligare riskeras gå sönder. Både ECB och FED höjde som väntat räntan i mars och man bör förvänta sig ytterligare en höjning vid nästa respektive centralbanksbesked, inklusive Riksbankens besked den 26 april. Därefter har sannolikheten att centralbankerna tar en paus och i stället övervakar situationen ökat.

Sjunkande inflation och betydligt svagare köpkraft

Inflationen i eurozonen sjönk mer än väntat i mars och prisökningstaktstrenden i USA har varit fallande i flera månader i rad. Inflationen i USA är på 5 procent och närmar sig alltså målet på omkring 2 procent. Den länge motståndskraftiga och starka amerikanska arbetsmarknaden har (äntligen) börjat visa tecken på avmattning. Företagen varslar personal efter en märkbart svagare efterfrågan. Dessutom kommer de att sänka sina priser, inte för att de vill utan att hushåll och konsumenter kommer att tvinga dem när man håller hårt i plånboken och tänker en extra gång när kreditkorten dras. Inflationen faller och räntetoppen är som bekant nära.  

Räntedriven uppgång

Investerarna fick se värdet på sina placeringar svänga både upp och ned den gångna månaden. Riskaptiten ökade i takt med att långräntorna började falla och när den initiala bankoron lagt sig.  Mest gynnades tillväxtorienterade bolag som tenderar ha vinster längre fram i tiden och som normalt gynnas i klimat av sjunkande räntor. Den amerikanska techsektorn var drivande när aktiemarknaden kom tillbaka starkt under andra halvan av mars. Trenden med artificiell intelligens och dess nya tänkbara användningsområden fick de stora teknikbolagen att stiga tvåsiffrigt och agerade draglok.

Fundlers portföljer

I mars redovisade 7 av 8 portföljer positiva värdeutvecklingar. Portföljer i det högre risksegmentet levererade högst avkastning. På sektornivå var teknik den bästa allokeringen och på geografisk nivå var exponeringen mot USA-aktier största bidragsgivare.

Mest positivt utvecklades Smart Hedge som steg med 3,06 procent, vilket var 2,23 procentenheter bättre än sin jämförelsekorg. Portföljens allokering mot guldet bidrog mest till månadsresultatet efter en prisuppgång på närmare 8 procent i mars i kölvattnet av bankoron.

På högsta risknivån hade Global Framtid en värdeuppgång på 2,51 procent. Det var 1,95 procentenheter högre avkastning än portföljens jämförelsekorg av fonder på motsvarande risk. Största bidragsgivare var allokeringen mot den globala tekniksektorn som utgör omkring en femtedel av portföljens värde. Månadens sänke var svenska småbolag och exponeringen mot fastighetsaktier som hade en tung månad präglat av nyemissioner, refinansieringsutmaningar och svagt sentiment.

Smart Index Potential ökade 2,44 procent medan jämförelsekorgen steg 0,56 procent i mars. Portföljens relativt höga allokering mot tekniksektorn gynnade månadsresultatet efter att underliggande och indextunga innehav steg kraftigt. Exponeringen mot USA-aktier var näst största bidragsgivare när marknaden fick ökad riskvilja efter att centralbanken kunde avvärja en större bankkris.

Portföljernas respektive jämförelsekorgarnas resultat i februari 2023:

PortföljJämförelsekorg
Smart Hedge – Tillväxt3,06%0,83%
Global Framtid – Potential2,51%0,56%
Smart Index – Potential2,44%0,56%
Hållbar Framtid – Potential1,74%0,56%
Smart Index – Tillväxt1,44%0,83%
Smart Index – Försiktig0,30%1,32%
Smart Index – Stabil0,16%1,15%
Real Vision – Stabil-2,81%1,15%


David Unver
Portföljförvaltare

*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Hos Fundler investeras dina pengar i fonder som är utvalda med omsorg för att du ska få så hög avkastning som möjligt utan att ta onödiga risker. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.