Profilbild
av David Unver
7 december, 2021

Novemberbörsen kan sammanfattas som en berg- och dalbana. De globala börserna inledde månaden positivt med stigande börskurser de första två veckorna med nya rekordnivåer på flera håll. Efterföljande veckor blev mer turbulenta när nya varianten av covid-viruset, Omikron, började dominera nyhetsflödet. Den nya virusvarianten skapade stor oro och sänkte såväl handelshumöret som börskurserna. Månadens tidigare kursuppgångar utraderades och endast en handfull marknader kunde utvecklas ovanför nollstrecket. Svenska börsen (OMSXPI) var klart bäst bland världens marknader med en uppgång på +1,7 procent.

Det råder fortsatt osäkerhet kring hur allvarligt det nya viruset är, samt om befintliga vaccin är tillräckligt effektivt mot Omikronvarianten. Kursfallen var kortvariga och begränsades till ett fåtal dagar. Det visar hur börsen blivit alltmer motståndskraftig mot negativa nyheter. Nuvarande börsklimat har gjort negativa nyheter och impulser till starka köplägen – i alla fall kortsiktigt.

De sjunkande kurserna fick förnyad kraft när amerikanska centralbankschefen meddelade att nedtrappningen av stödköpen kan komma att ske i snabbare takt. Grundorsaken var att inflationsuppgången, som världens centralbanker och Fed-chefen tidigare har viftat bort som övergående, inte längre kan ignoreras. I oktober månads förvaltarkommentar skrev jag ”Med dagens impulser och fortsatt stigande priser på flera håll, har vi svårt att se den som kortvarig. Det märks även på centralbankernas reviderade retorik den senaste tiden”.

Högt och lågt i frågan om inflation

Först aviserade Fed en tidigare nedtrappning av stödköpen och senare flaggades det att nedtrappningen ska ske i snabbare tempo. Vi tolkar det som att Fed och övriga centralbanker tidigt förstod att den högt stigande inflationen var ett betydligt större problem för världsekonomin än vad man ville ge sken av. Huvudbryet för centralbankerna är dock om det finns verktyg kvar i den redan tömda verktygslådan av åtgärder. Inflationen har stigit varje månad under en längre period och är nu på mycket höga nivåer runt om i världen. I USA är inflationen på drygt 6 procent vilket den inte har varit på över 30 år. I Europa har inflationen stigit till drygt 4 procent vilket är den högsta noteringen på 10 år och i Sverige är inflationen uppe på nära 3 procent.

Inflationen har dock visat sig vara en lönsam affär för de som tagit risk på börsen, även om det är ett bekymmer för världsekonomin och för den privata plånboken när många varor blir dyrare. Vid inflationsuppgång är sparande på börsen ett bra sätt att behålla sina pengars köpkraft och samtidigt få de att växa långsiktigt.

Cykliska bolag drivande på stark börs

Att investera cykliskt på börsen brukar vara en god idé då inflation tenderar gå hand i hand med stark konjunktur. Cykliska bolag har ofta bra möjligheter att anpassa och höja sina priser och därmed kompensera för högre kostnader. Det gör dom till börsvinnare över en konjunkturcykel. Det gäller även råvarubolag när efterfrågan på råvaror stiger i tider av högkonjunktur. Stockholmsbörsen, som har en stark cyklisk karaktär med hög andel konjunktursbolag, har gynnats av det höga inflationsklimatet. Det är en av förklaringarna till varför den svenska börsen har utvecklats starkast bland världens motsvarigheter sedan årsskiftet. Vi har aktivt valt en hög exponering mot vår hemmamarknad Sverige i våra portföljer, vilka hade starka resultat i november.

Fundlers portföljer

Samtliga portföljer redovisade positiva värdeutvecklingar under månaden och steg mellan 0,6 och 4,3 procent. Månadsutvecklingen var i snitt 0,2 procentenheter bättre än portföljernas korgar av jämförbara fonder i samma riskklass. På sektornivå utvecklades portföljernas allokering mot teknik, hälsovård och råvaror mest positivt medan energirelaterade innehaven drog tillbaka månadens resultat. På geografisk nivå var det USA och Sverige som gav störst bidrag till portföljernas avkastning.

Novembers starkaste portfölj, Smart Hedge, ökade med 4,3 procent och avkastade hela 1,8 procentenheter bättre än sin jämförelsekategori. Portföljens landsexponering utgörs mestadels av innehav i månadens vinnarmarknader, Sverige och USA, vilket gav medvind till resultatet. Portföljens valutaexponering mot dollarn gav också stark positiv effekt till avkastningen efter en dollarförstärkning på 5 procent mot kronan. Portföljens placering i guld, tillika andra största innehavet, gav näststörsta avkastningsbidraget när kapital flödades till ädelmetallen som säker hamn när osäkerheten för omikron-viruset steg och aktiemarknaden sjönk.

Global Framtid hade månadens näst högsta värdeutveckling på +3,6 procent, vars resultat var 0,2 procentenheter bättre än sin jämförelsekorg. Portföljens teknikrelaterade innehav stärktes mest när investerarkollektivet allokerade kapitalet till teknik efter nyheten om Omikron och spekulationer om att återinföra restriktioner på global nivå. Köptrycket mot tillväxt kom av sig när fokus åter skiftades mot den stigande inflationsoron. Efter att president Biden nominerat Jerome Powell till ytterligare fyra år på posten som centralbankschef steg dollarn kraftigt mot flera av världens ledande valutor och gynnade därmed portföljens dollarexponering. Portföljens innehav i svenska småbolag tillhörde positiva bidragsgivarna, i framför allt konsumentcykliska bolag samt hälsovård.

Värdet på Smart Index Potential lyfte med 3,5 procent. Månadsresultatet var marginellt bättre än jämförelsekorgens genomsnittliga utveckling på 3,4 procent. Största bidragsgivare var även här allokeringen mot globala teknikföretag, USA och portföljens dollarexponering. De underliggande innehaven i tillväxtmarknader agerade månadens sänke efter breda nedgångar i Hong Kong samt indextunga nordiska bolag.

En portfölj som fortsätter visa styrka trots sin låga risknivå i förhållande till dagens starka börs är Real Vision, som under månaden adderade ytterligare 2,1 procent. Avkastningen var 0,6 procentenheter bättre än portföljens jämförelsekorg på samma risknivå. Hela avkastningen kom från portföljens aktieben efter en sidledes utveckling för de räntebärande innehaven. Starkast kursutveckling på Stockholmsbörsen hade fastigheter, finans och råvaror, vilka är de sektorer som aktiebenet har störst portföljvikt i. Det gav en stark skjuts uppåt till månadsavkastningen. Fastigheter brukar vara relativa vinnare i tider av inflation, inte minst att de kan kompensera högre kostnader och räntor med högre hyror samtidigt som värdet på bestånden tenderar att öka. Finansbolag och framför allt banker gynnas av en stark konjunktur och kommer fortsätta tillhöra kursvinnarna när ränteläget förändras till det högre.

Fundler övriga portföljers månadsresultat (jämförelsekorgens utveckling inom parentes):

Hållbar Framtid+2,8 %(+3,4%)
Smart Index Tillväxt+2,5 %(+2,5%)
Smart Index Stabil+1,2 %(+1,5%)
Smart Index Försiktig+0,6 %(+0,9%)


David Unver
Portföljförvaltare

*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Hos Fundler investeras dina pengar i fonder som är utvalda med omsorg för att du ska få så hög avkastning som möjligt utan att ta onödiga risker. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.