Profilbild
av David Unver
6 december, 2022

Uppdaterad: 7 december, 2022

Novemberbörserna utvecklades starkt för andra månaden i rad. Riskviljan fortsatte öka från tidigare bottennivåer och samtliga globala sektorer steg. Optimism kring en inflationstopp och mjukare centralbanker som eventuellt kan växla ned räntehöjningstakten bidrog till ett glatt börshumör. De europeiska börserna hörde till månadens bättre och Stockholmsbörsen steg med drygt 7 procent. Samtliga av Fundlers portföljer hade en positiv avkastning i november.

I oktober månads förvaltarkommentar skrev jag att vi har den starkaste börsperioden framför oss. Med 7 av 10 novembermånader på plus de senaste 25 åren och en genomsnittlig uppgång på 2,9 procent, är november enligt säsongsmönstret den starkaste månaden på Stockholmsbörsen. Det visade sig nästan stämma även 2022, endast sommarrallyt i juli har haft en bättre utveckling i år. Från bottennivån sista handelsdagen i september har börsen nu stigit drygt 16 procent och återhämtat nästan hälften av tappet från årets toppnivå.

Inflationstopp?

Efter flera månaders data av inflationsbesvikelser kom siffran som marknaden väntat på. Amerikansk inflation sjönk mer än väntat och kurserna på de globala börserna rusade rejält på indikationen om en inflationstopp. Marknaden hoppas nu att centralbanker med Fed i spetsen ska ta hänsyn till alla svaghetstecken i ekonomin och ta det lugnare med storlek och räntehöjningstakt.

Amerikanska centralbanken var först ut av ledande banker att höja räntan och de kommer att följa efter om Fed ändrar sin syn, varför amerikanska inflationsdata fick en sådan enorm positiv effekt på världens börser. Inflationen i Sverige sjönk också med några tiondelars procentenheter utan några större rörelser på Stockholmsbörsen.

Kortsiktigt positivt sentiment

Globala investerare och kapitalförvaltare har sedan i oktober ökat sin aktieexponering från tidigare historiskt låga nivåer. De rekordstora kassanivåerna har sjunkit något. Det är för tidigt att dra några slutsatser om den negativa trenden har brutits men den allmänna riskaptiten på de globala börserna har stigit två månader i rad. Humöret på de finansiella marknaderna är inte lika dyster men man ska ändå vara beredd på en stökig börs kommande halvåret.

Utnyttja rekylerna

Risk för recession nästa år är fortfarande hög vilket inte är inprisat i börskurserna. Fokus framåt kommer vara på kommande kvartalsrapporter och hur vinsterna utvecklar sig. Än så länge har analytikerna inte reviderat ner vinstprognoserna, vilket är en signal på osäkerhet. Det kan alltså vara värt att utnyttja rekyler på både upp- och nedsidan att ta hem eventuella vinster eller köpa på billigare nivåer i det korta perspektivet.  

Fundlers portföljer

Portföljerna fortsatte upp för andra månaden i följd. Portföljerna i det högre risksegmentet påverkades positivt av den positiva trenden på aktiemarknaden. Våra investeringar i Norden och mer specifikt småbolag och bolag med högutdelande profil bidrog mest till den samlade utvecklingen.

Högst avkastning av aktieportföljerna hade Hållbar Framtid med en värdeutveckling på +3,53 procent. Resultatet var 0,32 procentenheter bättre än jämförelsekorgen. Exponeringen mot tillväxtmarknader stod för drygt en tredjedel av värdeutvecklingen, där de underliggande innehaven gynnades av en fallande dollar och en starkare råvarumarknad. På sektornivå noterades de största kursökningarna i konsumtionsbolag, teknik och finans.

Global Framtid steg med 3,49 procent och utvecklades 0,27 procentenheter bättre än sin jämförelsekorg. Allokeringen mot svenska aktier gav störst bidrag till utvecklingen efter att Stockholmsbörsen tillhört de starkaste börserna i november. De underliggande investeringarna på sektorerna industri, finans och teknik påverkade resultatet mest positivt medan portföljens dollarexponering hade en negativ påverkan. Kronan förstärktes nästan med 5 procent mot dollarn under månaden, och från toppnivån i slutet av september har den amerikanska valutan tappat drygt 7 procent.

På näst lägsta risknivån steg Real Vision med 1,86 procent. Utvecklingen var 0,15 procentenheter sämre än jämförelsekorgen. Största bidragsgivare var allokeringen mot fastigheter. Det har varit ett tufft år för de underliggande fastighetsinnehaven efter det nya ränteklimatet och den svaga kapitalmarknaden. Nu har sektorn stigit två månader i rad och har stärkts av både uppköp och konsolideringar. Under månaden föll dessutom de amerikanska och svenska marknadsräntorna. Att marknaden börjar snart prisa in en räntetopp har på kort sikt gett medvind till fastighetssektorn.

Portföljernas respektive jämförelsekorgarnas resultat i oktober:

PortföljJämförelsekorg
Hållbar Framtid – Potential3,53%3,21%
Global Framtid – Potential3,49%3,21%
Smart Index – Tillväxt3,12%2,63%
Smart Index – Potential2,69%3,21%
Real Vision – Stabil1,86%2,01%
Smart Hedge – Tillväxt0,96%2,63%
Smart Index – Stabil0,86%2,01%
Smart Index – Försiktig0,70%1,89%


David Unver
Portföljförvaltare

*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Hos Fundler investeras dina pengar i fonder som är utvalda med omsorg för att du ska få så hög avkastning som möjligt utan att ta onödiga risker. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.