Profilbild
av David Unver
6 november, 2020

Uppdaterad: 3 april, 2022

Oktoberbörsen präglades av osäkerhet i spåren av den förnyade smittspridningen av Covid-19 med återinförda nedstängningar och restriktioner som följd i vissa länder. Misslyckade och uppskjutna förhandlingar kring ett nytt gigantiskt stimulanspaket i USA samt ett pågående och stökigt presidentval spädde på oron på de globala börserna. Rapportperioden har hittills varit generellt positiv och flera bolagsresultat har överträffat analytikernas förväntningar. Trots det överskuggades rapportperioden av ovisshet kring bolagens framtidsutsikter. Sammantaget sänktes börshumöret och utvecklingen pressades nedåt under månaden.

De amerikanska börserna sjönk med 2,9 procent och i Europa var nedgångarna i snitt 5,9 procent. Stockholmsbörsen föll med 6,2 procent. Att den svenska börsen gick svagare än övriga kan förklaras att fallhöjden var högre inför månaden då Stockholmsbörsen fortsatte att utvecklas starkt i september när andra marknader sjönk.

Marknaden har prisat in ett stökigt presidentval och har man inte redan positionerats sig för ett visst utfall ser jag ingen anledning att göra större förändringar i sin investeringsportfölj innan valets avslut. Exempelvis har börshandlade fonder för sol- och vindkraft redan stigit mellan 60 och 80 procent de senaste tre månaderna på förhoppningar om Biden-seger och hans program för klimatomställning. Samtidigt har tekniksektorn generellt gått svagt under samma period eftersom Bidens plan är att strama åt de stora teknikbolagen. Vinner Trump tydligt och dessutom får med sig senaten kommer det med stor sannolikhet innebära stigande börser och lättnadsrally. Den sittande presidenten ser möjligen börsen som den viktigaste indikatorn på framgång, och kommer troligen inte driva en politik som sänker marknaderna. Valet kan dock bli en långdragen historia efter att Trump hotat med att ta rösträkningen till Högsta domstolen.

Hur ska man agera under dessa turbulenta börstider? Återigen är det viktigt att tänka långsiktigt. Oavsett utfall i presidentvalet så kommer effekten på börsen vara kortsiktig. Situationen kring Covid-19 ur ett börsperspektiv ser annorlunda ut idag än vad den gjorde i våras. Under 18 dagar när krisen i spåren av corona var som allra tuffast tappade börsen närmare 34 procent. I oktober sjönk börsen med drygt 6 procent och lägg därmed till övriga faktorer som har påverkat marknaderna negativt under månaden. Hushåll och företag har redan ändrat och implementerat nya rutiner samtidigt som sjukvården har bättre kunskap om viruset och läkemedelsföretagen arbetar med framtagande av vaccin. Den breda industrin är väl förberedda och har hunnit anpassa sig samt tagit höjd för eventuella fortsatta störningar. Även om nedstängningar och nya restriktioner påverkar samhällen och den reala ekonomin så finns världens centralbanker i bakgrunden som avverkar nya och kraftiga stimulanspaket. Vidare är låga räntor här för att stanna under en överskådlig framtid vilket gör att det inte finns vettiga alternativ till avkastning än aktiemarknaden.

Sammanfattningsvis tror jag inte att det är lönsamt att röra om för mycket i grytan eftersom det är omöjligt att tajma börsens toppar och dalar. Det är inte ovanligt att de bästa affärerna görs när det är som oroligast på marknaden i samband med att investerarkollektivet paniksäljer. För den långsiktige uppstår attraktiva möjligheter att köpa på billigare prisnivåer. Börskurserna kan komma att svänga den närmaste tiden men jag behåller min optimistiska syn på börsen på sikt.

 

FUNDLERS PORTFÖLJER

Även om portföljerna sjönk under månaden stod samtliga åtta emot turbulensen väl och utvecklades bättre än Stockholmsbörsen. Portföljerna presterade mellan 1,2 och 5,7 bättre än börsens breda index, OMXSPI. Sammantaget redovisade portföljerna nedgångar mellan 0,5 och 5,0 procent. I positivt marknadsklimat har portföljerna tenderat att visa mer styrka och har stigit mer än börsen och i svårare börstider har portföljerna klarat sig bättre.

Portföljerna med lägst risk utvecklades minst negativt. Bland dessa återfinns portföljerna Smart Index Försiktig, Smart Index Stabiloch Real Vision som sjönk med 0,5, 1,7 respektive 1,8 procent. Portföljernas räntebärande investeringar skyddade kapitalet mest. Allokeringen mot stora amerikanska bolag med historiskt låga volalitetsegenskaper jämfört med USA börserna i helhet utvecklades starkare än övriga innehav i portföljerna. Det bidrog till att nedgången begränsades kraftigt jämfört med Stockholmsbörsens värdetapp på 6,2 procent.

På högsta risknivån utvecklades Global Framtid med minus 3,7 procent. Portföljens allokering mot tillväxtmarknader var största positiva bidragsgivare. Flertal asiatiska marknader gick mot strömmen och utvecklades positivt under månaden. Även exponeringen mot amerikanska tillväxtföretag bidrog positivt till utvecklingen. Största sänken var svenska småbolag samt globala teknikaktier. För en tid sedan minskade vi andelen teknik i portföljen och gjorde nyinvesteringar i hälsovårdssektorn. Omviktningen har varit gynnsam för portföljinnehavararna då hälsovårsrelaterade aktier har utvecklats bättre än tekniksektorn senaste två månaderna. Portföljens värdeutveckling under året var vid utgången av månaden +4,9 procent. Det är betydligt bättre än såväl Stockholmbörsen (+0,4 procent) som världsindex (-7,3 procent, MSCI World Index omräknat i SEK).

Under dessa turbulenta tider och rådande omständigheter visar Fundlers förvaltning återigen värdet av att ha balanserade portföljer med optimerad fördelning av aktier och räntor. För den långsiktige är en balanserad portfölj starkare alternativ än vanliga indexfonder. Balanserad portfölj ger bättre riskspridning, svänger mindre och utvecklas ofta bättre än enskilda index som istället speglar en marknad, sektor eller bransch.

 

David-Unver-Fundler-forvaltare

 

David Unver
Portföljförvaltare

 

*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Hos Fundler investeras dina pengar i fonder som är utvalda med omsorg för att du ska få så hög avkastning som möjligt utan att ta onödiga risker. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.