Profilbild
av David Unver
4 november, 2022

Uppdaterad: 1 december, 2022

Oktober blev en stark månad för de globala börserna. Riskviljan återvände till marknaden och fick stöd av en positiv rapportperiod. Lugnare retorik från några centralbanker och makroekonomisk data indikerar att inflationen börjar toppa gav bränsle till en nedtryckt men revanschlusten börs. Sex av Fundlers åtta portföljer redovisade positiv avkastning. Sex portföljer utvecklades bättre än sina jämförelsekorgar.

Om det var ytterligare ett björnmarknadsrally vi såg den gångna månaden eller början på en vändning är det ingen som vet. Investerare kastas mellan hopp och förtvivlan och försöker hitta stöd i olika konjunktursignaler. Marknaden väntar på att konjunkturen ska vända ned så trycket på den överhettade världsekonomin lättas.

Positiv rapportperiod gav inga definitiva svar

Bolagsrapporter för tredje kvartalet överraskade positivt jämfört med förväntansbilden. Banksektorn infriade förväntningarna och ökade vinsten. De gynnades av stigande räntor och förbättrade räntenetton. Industri och verkstad rapporterade fortsatt hög efterfrågan, starka orderingångar och fick kraftig medvind av stark dollar. På telekomsektorn var det dock flera besvikelser och aktierna straffades med nedtryckta kurser. Investerare i teknik- och tillväxtbolag är inte längre lika tålmodiga eller villiga att vänta in de framtida vinsterna, vilket blev kännbart för vissa börskurser på rapportdagen. Bolag som har slutkonsumenter som kunder har det tufft att föra över sina höjda kostnader och tampas samtidigt med en vikande efterfrågan. För råvarubolagen är dessa gyllene tider med rekordpriser och rekordvinster. En sammantaget positiv rapportperiod som dock visar på en splittrad konjunkturbild och osäkert marknadsläge.

Den positiva börssäsongen har inletts

Under perioden oktober till februari har börsen levererat flest positiva månadsavkastningar enligt säsongsmönstret de senaste 25 åren. Det betyder, om vi ska tro på statistiken, att vi har den starkaste börsperioden framför oss. November är årets bästa månad med en genomsnittlig uppgång på 2,8 procent. Av de 25 senaste novembermånaderna har börsen stått på plus 18 gånger. Liknande mönster ser vi på den amerikanska aktiemarknaden. Där har novemberbörsen haft 20 plusmånader de senaste 25 åren och en uppgång på 2,1 procent i snitt.

fundler forvaltarkommentar oktober bild 01
Förvaltarkommentar - Oktober 2022 2

Fundlers portföljer

I oktober redovisade 6 av 8 portföljer positiva värdeutvecklingar. Månadsresultaten noterades inom intervallet -0,4 och +5,2 procent. Sex av portföljerna utvecklades bättre än sina respektive jämförelsekorgar. Portföljer i högsta risksegmentet på Fundlers riskskala levererade högst avkastning.

Mest positivt utvecklades Smart Index Potential som steg 5,22 procent. Resultatet var hela 1,03 procentenheter bättre än portföljens jämförelsekorg. Största bidragsgivare var portföljens allokering mot svenska småbolag och nordiska värdebolag. Månadens sänkte var exponeringen mot tillväxtmarknader. Där utvecklades våra underliggande innehav i cykliska Hong Kong-baserade aktier mest svagt och höll därmed tillbaka resultatet.

På samma risknivå noterade Global Framtid en uppgång på 4,67 procent, vilket var 0,48 procentenheter bättre än dess jämförelsekorg. På sektornivå var det hälsovård som bidrog mest till utvecklingen efter en stark rapportperiod för merparten av våra underliggande innehav. Dollarstyrkan avtog något och påverkade resultatet negativt under månaden.

Smart Hedge redovisade en positiv avkastning på +2,47 procent, marginellt sämre än jämförelsekorgen. Portföljen har utvecklats minst negativt av Fundlers portföljer i år och har fungerat som ett bra skydd trots sin risknivå. Utvecklingen sedan årsskiftet är minus 2,39 procent, att jämföra med jämförelsekorgen som är ned med 12,78 procent under samma period.  Exponeringen mot den amerikanska aktiemarknaden hade störst positiv inverkan på resultatet. Negativa bidragsgivare var portföljens investering i fysiskt guld som backade drygt 2 procent under månaden.

Portföljernas respektive jämförelsekorgarnas resultat i oktober:

PortföljJämförelsekorg
Smart Index – Potential5,22%4,19%
Global Framtid – Potential4,67%4,19%
Hållbar Framtid – Potential3,97%4,19%
Smart Index – Tillväxt3,13%2,62%
Smart Hedge – Tillväxt2,47%2,62%
Smart Index – Stabil2,26%1,43%
Real Vision – Stabil-0,39%1,43%
Smart Index – Försiktig-0,44%0,77%


David Unver
Portföljförvaltare

*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Hos Fundler investeras dina pengar i fonder som är utvalda med omsorg för att du ska få så hög avkastning som möjligt utan att ta onödiga risker. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.