Profilbild
av David Unver
2 oktober, 2020

Uppdaterad: 3 april, 2022

Efter fem raka månader med kraftigt stigande kurser mattades börsuppgången av och de flesta av världens börser utvecklades svagt. USA-börserna, som hållit i stafettpinnen och drivit på de globala marknaderna, sjönk med 4 procent. De europeiska aktiemarknaderna hade en genomsnittlig börsnedgång på drygt 2 procent. Mot strömmen gick den svenska börsen som fortsatte uppåt och steg för sjätte månaden i rad. Senast det inträffade var maj 2017. Stockholmbörsen steg med drygt 4 procent och var den starkaste aktiemarknaden i september bland utvecklade ekonomier.

Investerarkollektivets riskaptit avtog under månaden samtidigt som kapital flödade ut från aktiemarknaden, något som tyder på större vinsthemtagningar. Fear & Greed Index, som visar förhållandet mellan rädsla och girighet på marknaderna, föll tillbaka rejält i september och befinner sig nu på mer neutrala nivåer. Amerikanska dollarn fortsätter att återhämta sig vilket kan tolkas som att marknadsaktörer söker sig till tryggare alternativ. Under månaden blev det tydligare att smittspridningen av Covid-19 tog ny fart på flera håll i världen, vilket spädde på det negativa börshumöret. En annan utlösande faktor till avmattningen var avsaknaden av ytterligare stimulanser och tillgångsköp. Amerikanska kongressen kunde inte nå en överenskommelse kring nytt stimulanspaket i storleksordningen på 2.000 miljarder dollar, vilket pressade såväl amerikanska som de globala börserna.

Att centralbankerna i USA och England lämnade räntorna oförändrade på respektive septembermöte var ingen större överraskning och utan någon klar kommunikation om en framtida räntehöjning. Det innebär, och tål att upprepas, att vi kan förvänta oss låga statsräntor många år framöver, vilket gynnar den framtida riskviljan i marknaden. De låga räntorna har förändrat förutsättningarna på de finansiella marknaderna. De vanliga  nyckeltalen som börsvärderingsverktyg är inte tillämpliga i samma utsträckning. Tidigare var det vinstutsikter, företagsspecifika nyheter och konjunkturen som generellt påverkade börsen som helhet. Annat är det idag när världens centralbanker dikterar villkoren för börstemperaturen med sina stimulanspaket.

Även om jag i grunden är försiktigt optimistisk till fortsatta uppgångar på sikt, kan jag inte rå för att undra hur många fler verktyg världens centralbanker kan ha i rockärmen? Då räntorna eventuellt kommer pressas ned ytterligare blir priset på pengar läskigt nära noll. De klara vinnarna kommer fortsätta vara de som äger olika typer av tillgångar. Det är högst sannolikt att den överskådliga framtiden är mer gynnsam för ”risktagare” på marknaden än de som har sina medel vilande på banken.

 

FUNDLERS PORTFÖLJER

Samtliga sju portföljer stod emot den globala börsturbulensen mycket väl och utvecklades positivt i september. Största bidragsgivare var för andra månaden i rad portföljernas allokering mot svenska och nordiska marknaden, där innehaven i småbolag avkastade mest positivt. Underliggande investeringar i svenska fastighetsbolag och skogsindustrin var mest tongivande bland innehaven. På sektornivå var förutom fastigheter även råvaror och hälsovård de som gav största bidraget till månadsresultaten. Sammantaget redovisade portföljerna utvecklingar mellan +0,6 och +3,4 procent

Starkast utvecklades Högutdelande Potential som har revanscherat sig de senaste två månaderna. Portföljen har inte riktigt hängt med den kraftiga börsåterhämtningen. Allokeringen mot europeiska aktier har de senaste månaderna rört sig sidledes på grund av avsaknaden av techjättar som agerat draglok. Den relativt höga exponeringen mot industrisektorn har drabbats hårt av pandemin och bolagens uteblivna utdelningar har istället parkerats kvar i kassan som försiktighetsåtgärd. Det ser dock mycket ljusare ut och återhämtningen i industrin stöds av bättre makrodata. Samtidigt är euroaktier inte lika överköpta som USA-aktier vilket är positivt när en sektorrotation från teknik nu successivt pågår. Portföljen har hög andel nordiska aktier och drygt en femtedel av kapitalet är allokerat mot såväl fastigheter som skog vilket gav största bidragen till månadens starka resultat.

Real Vision hade sin starkaste månad sedan start och steg med 3,1 procent. Portföljen har omkring 30 procent av kapitalet allokerat mot aktiemarknaden och särskilt i nordiska bolag som investerar i såväl fastighetssektorn som skog. Fastigheter var bästa sektor på Stockholmsbörsen och portföljens placeringar mot denna steg kraftigt i värde och gav största positiva bidraget till utvecklingen. Smart Index Potential, med högst andel mot nordiska aktier bland Fundlers portföljer, steg med 2,2 procent. Mest utmärktes svenska småbolag där de underliggande aktierna hade en genomsnittlig värdeutveckling på +7,5 procent – fjärde starkaste snittet någonsin.

Fundlers bästa portfölj hittills i år, Global Framtid, steg med 1,3 procent och på årsbasis 6,3 procent. Portföljens relativt höga allokering mot såväl amerikanska börsen som tekniksektorn är främsta förklaringen till det starka resultatet. Återhämtningen från spåren av Covid-19 har varit snabbare och den positiva värdeutvecklingen har varit bättre jämfört med både Stockholmsbörsen och världsindex. Riskaptiten har avtagit på amerikanska teknikaktier och under månaden noterades stort säljtryck och breda svängningar i sektorn vilket resulterade i att tekniktunga Nasdaq börsen sjönk med 5,2 procent. Jag misstänker att svängningarna kommer att fortsätta ett tag till. Med anledning av de allt högre värderingarna gjordes vinsthemtagningar i början av månaden och exponeringen minskades mot tekniksektorn. Nyinvesteringar skedde på hälsovårdssektorn. Omallokeringen var vältajmad då hälsovårdsaktier tillhörde bland vinnarsektorerna efter att läkemedelssektorn gick starkt med stöd av nyheter gällande kommande vaccin mot covid-19, samtidigt som teknikrelaterat föll tillbaka under månaden.

 

David-Unver-Fundler-forvaltare

 

David Unver
Portföljförvaltare

 

*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Hos Fundler investeras dina pengar i fonder som är utvalda med omsorg för att du ska få så hög avkastning som möjligt utan att ta onödiga risker. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.