av Jacob Liebermann
3 november, 2021

Uppdaterad: 2 februari, 2023

Vad händer när ålder blir mer än en siffra och påverkar våra möjligheter i samhället och på arbetsplatsen. PR-konsulten och författaren John Mellkvist har de senaste åren blivit ansiktet utåt för sin hjärtefråga ”ålderism”. John berättar varför vi behöver jobba mot åldersdiskrimineringen, ta vara på kompetenser och fördelarna med ålder i vår utveckling. 


*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.