av Jacob Liebermann
10 november, 2021

Uppdaterad: 2 februari, 2023

Fundamentalt gästas av komikern Hasse Brontén i ett samtal om att byta karriär mitt i livet, skådespelardrömmar, ointresse för pengar och att bli pappa med 28 års mellanrum mellan barnen. Han berättar om skammen i att behöva tömma dotterns sparkonto för att gå runt, hur han och hustrun Gina hanterar ekonomin hemma och om att vara sambo utan avtal.


*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.