av Jacob Liebermann
2 februari, 2022

Uppdaterad: 2 februari, 2023

Fundamentalt gästas av Jonas Frycklund som är tillförordnad chefsekonom för Svenskt Näringsliv. Vi tar tempen på den svenska ekonomin. Vad är det som gör att börsen dippar så mycket just nu? Hur ska man som småsparande tänka kring investeringar framåt? Dessutom ger Jonas sin syn på den höga inflationen och om vi faktiskt är fattigare än för tio år sedan.


*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.