av Jacob Liebermann
9 februari, 2022

Uppdaterad: 30 mars, 2022

Vill du kunna bibehålla din levnadsstandard den dag du går i pension behöver du ta eget ansvar. Vi får smarta tips på hur vi får pensionen att växa och Jacob förklarar varför vi behöver tänka om gällande den traditionella pensionspyramiden och låta eget sparande utgöra den största delen. Gästar gör nationalekonomen Harry Flam.


*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.