av Jacob Liebermann
16 februari, 2022

Uppdaterad: 2 februari, 2023

Per Holknekt är tillbaka i Fundamentalt för att berätta om året som gått och om sitt bolag Skuldra, som ska hjälpa svårt skuldsatta människor att komma på fötter igen. Dessutom pratar vi om kopplingen mellan spelmissbruk och aktiemissbruk och vilka konsekvenser ett börsberoende kan få.


*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.