av Jacob Liebermann
2 mars, 2022

Uppdaterad: 2 februari, 2023

Fundamentalt gästas av Pauline Olovsdotter som är jurist och expert på ekonomisk familjrätt. Hon berättar varför det är så viktigt med egna pengar och kunskap om vilka papper som bör skrivas. Vi får veta vad sambolagen och äktenskapsförord innefattar och varför vi måste våga prata pengar med vår partner.


*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.