av Jacob Liebermann
9 mars, 2022

Uppdaterad: 30 mars, 2022

Varannan kvinna tvivlar på om hon har råd att skilja sig, det visar en färsk undersökning från Sifo genom Fundler. Vi har bjudit in Fundlers VD Anna-lena Wretman och Sandra ”Framtidsfeministen” Bourbon för att prata om hur vi kan minska den ekonomiska ojämställdheten.


*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.