av Jacob Liebermann
1 juni, 2022

Uppdaterad: 2 februari, 2023

Rodrigo Pencheff är en pionjär inom svensk hiphop, som medlem i The Latin Kings, Infinite Mass och Teddybears. Han är född och uppvuxen i Rinkeby och är just nu aktuell som moderator på Järvaveckan, som syftar till att minska avståndet mellan medborgare, politiker, myndigheter och företagsledare. Rodrigo berättar om åren då han slog igenom som musiker, musikindustrins utveckling, att skaffa sig ett ”vanligt jobb” och utvecklingen i de utsatta områdena runtom i landet. Vi får också veta vad Rodrigo slösar sina pengar på och hur han skulle investera en miljon kronor.


*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.