av Jacob Liebermann
11 mars, 2020

Uppdaterad: 23 mars, 2022

Fundamentalt gästas av Fundlers grundare och VD Ulf Ahrner. I det här avsnittet tar vi reda på vad en fondrobot är och hur den skiljer sig från traditionell förvaltning. Ulf svarar på frågor om privatekonomi och delar med sig av Fundlers resa och berättar varför fondrobot och rådgivning utan provisioner är framtiden för trygga och smarta investeringar.


*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.