av Jacob Liebermann
15 april, 2020

Uppdaterad: 2 februari, 2023

Fundamentalt gästas av influencern Margaux Dietz. Ett lite speciellt avsnitt eftersom Margaux och Jacob både har barn och arbetar tillsammans. Hon delar med sig av hur hennes yrke påverkas av coronapandemin och om hur hon tänker kring sparande och pengar som drivkraft. Hon berättar också om vad hon har behövt offra för vägen till influencertoppen.


*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.