av Jacob Liebermann
1 juli, 2020

Uppdaterad: 2 februari, 2023

Fundamentalt gästas av artisten Karl Martindahl. Han berättar om hur hela hans årsinkomst raderades på bara några dagar i lindan av coronakrisen. Karl berättar också om sin bok ”Den goda skörden: hur odling blev min terapi” och hur den hjälpt honom genom psykisk ohälsa. Vi pratar om livskris, vägen tillbaka och att tvingas byta riktning i yrkeslivet.


*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.