av Jacob Liebermann
8 juli, 2020

Uppdaterad: 2 februari, 2023

Fundamentalt gästas av entreprenören, ängel investeraren och föreläsaren Gustav Stenbeck. Han var tidigare hållbarhetschef för Nordic Choice Hotels. Gustav använder sig av hållbarhetsfrågorna framgångsrikt för att skapa lönsamma affärer, med målet att bidra till en bättre värld och samtidigt tjäna bra med pengar.


*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.