av Jacob Liebermann
29 juli, 2020

Uppdaterad: 2 februari, 2023

Fundamentalt gästas av Thomas Eriksson, styrelseordförande i fondroboten Fundler som står bakom Fundamentalt. Han gästar Anna och Jacob för att berätta om sin karriär i finansbranschen och om de val han gjort i livet. Thomas har haft chefsbefattningar på såväl storbanker som investmentbolag. Senast som vd på Carnegie.


*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.