av Jacob Liebermann
18 december, 2019

Uppdaterad: 2 februari, 2023

Fundamentalt gästas av tv-personligheten Bathina Philipson. Hon berättar om sin uppväxt under enkla förhållanden och det liv i överklassen hon lever idag. Hur erfarenheterna från dessa skilda världar präglar hennes relation till pengar, konsumtion och investeringar.


*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.