av Jacob Liebermann
23 september, 2020

Uppdaterad: 23 mars, 2022

Fundamentalt temaavsnitt. Pengar är en av de vanligaste anledningarna till skilsmässa. Vi tar hjälp av ”experten” på området, Magnus Abrahamsson, som driver ”Skilsmässopodden” tillsammans med sin partner Marit Danielsson. Vi pratar relationsekonomi och de vanligaste fällorna.


*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.