av Jacob Liebermann
4 november, 2020

Uppdaterad: 2 februari, 2023

Fundamentalt gästas av Richard Wahlund som är professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Han berättar om våra vanligaste pengafällor och hur enkelt vi manipuleras till onödig konsumtion. Med en bakgrund i ekonomisk psykologi kombinerar han insikter kring medier och mänskliga beteenden kopplat till konsumtion och risktagande.


*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.