av Jacob Liebermann
18 november, 2020

Uppdaterad: 23 mars, 2022

Fundamentalt temaavsnitt. De flesta av oss får en pension av staten som motsvarar 50 procent av vår slutlön. Jacob förklarar varför vi måste skapa den största delen genom eget sparande. Han ger också tydliga exempel på hur avgiften påverkar din pension och vikten av att börja spara till pensionen så tidigt som möjligt i livet. Men det är aldrig för sent!


*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.