av Jacob Liebermann
14 juli, 2021

Uppdaterad: 28 mars, 2022

Fundamentalt svarar på frågor och funderingar kring sparande, investeringar, marknaden, pension och allt annat som berör ekonomi.


*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.