av Jacob Liebermann
22 september, 2021

Uppdaterad: 2 februari, 2023

Vad händer när lycka och rikedom inte går ihop? I sitt arbete som beteendevetare och coach jobbar Moa Diseborn med att guida ekonomiskt priviligierade människor till att hitta rätt i livet. I det här avsnittet pratar vi med Moa om baksidan av ekonomisk rikedom. Moa förklarar varför lycka och rikedom inte går hand i hand och ger sina bästa tips.


*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.