av Ulf Ahrner
18 februari, 2021

Uppdaterad: 3 april, 2022

När du sparar i en fond sparar du vanligtvis i ett visst tillgångsslag, tex ”amerikanska aktier” eller ”svenska obligationer”. Varje enskild fond placerar sig någonstans på en riskskala som går från mycket låg (tex kort ränta) till mycket hög (tex ryska aktier). Genom att inte bara välja en enda fond, utan flera olika, kan man ganska enkelt sänka den totala risken i sina placeringar. Men för att hitta den mest optimala portföljen krävs rätt mycket arbete.

Fundlers portföljer skiljer sig från enskilda fonder, eftersom de består av fler än ett tillgångsslag. Istället är de en mycket väl optimerad blandning av fonder som skapar den bästa investeringsportföljen anpassad för ditt sparmål. Den ofta citerade teori som används vid professionell portföljkonstruktion heter Capital Asset Pricing Model (”CAPM”), och belönades med 1990 års Nobelpris i ekonomi. Den visar enkelt uttryckt hur man optimerar flera tillgångar (tex olika fonder) för att få högsta möjlighet till tillväxt i förhållande till den risk man är villig att ta.

efficient frontier
Fundler är ingen fond – Fundler är en rådgivare – men vad är skillnaden? 4

Varje tillgång (tex en aktiefond) är en svart prick, som var för sig INTE ger dig den optimala avkastningen per risk. Men om man blandar dem i rätt proportioner så kommer man att få tangentportföljen, dvs den fondportfölj som ligger på linjen över ”perfekta portföljer” (den så kallade effektiva fronten).

När vi sätter ihop Fundlers fondportföljer granskar vi ett stort antal egenskaper hos varje fond. Till att börja med ska fonden ha den inriktning vi är ute efter, tex ”svenska småbolag” och har tillräckligt lång historik för att vi ska kunna utvärdera förvaltningen. Vi vill även att fonden ges ut av stabila banker/fondbolag, har rimliga avgifter och går att handla effektivt. Men framförallt vill vi att fonden kompletterar övriga fonder i portföljen så att den är maximalt effektiv för den risk du är beredd att ta. Om du väljer fonder själv är svårigheten att göra just denna optimering och få möjlighet till maximal avkastning i förhållande till risken.

risk reward line
Fundler är ingen fond – Fundler är en rådgivare – men vad är skillnaden? 5

När alla portföljer du har att välja på ligger på den effektiva fronten kommer de att bilda en rät linje, som betyder att för varje extra risk du tar med dina pengar har du fått lika mycket tillbaka i högre avkastning (vid slutet av din placeringshorisont).

Så skillnaden på rådgivning genom Fundler och enskilda fonder är; att Fundler sätter ihop den bästa blandningen av fonder åt dig, så att du slipper välja ut och optimera dem själv. Om du blandar din investering i Fundler med fonder som du har valt själv vid sidan om, så kommer du sannolikt försämra din riskjusterade avkastning Det vill säga en sämre avkastning i förhållande till den risk du har tagit.

Men, för att kunna hävda det, skulle vi förstås behöva visa att alla våra portföljer avkastat på en rät linje. Nedan finns en tabell som visar avkastningen i förhållande till risken för ett stort urval av fonder och portföljer i förhållande till Fundlers portföljer.

fundler risk reward
Fundler är ingen fond – Fundler är en rådgivare – men vad är skillnaden? 6

De fyra olika risknivåerna i Fundlers Smart Index-serie ligger alla på en nära perfekt rät linje, vilket illustreras med en blådragna linjen. Den gröna linjen löper genom Fundlers mest aktiva specialportföljer baserade på andra typer av underliggande tillgångar.

Källa: Morningstar och tidsperiod [2018/01/01 – 2020/12/31]