av Maria Franzon
29 november, 2018

Uppdaterad: 10 december, 2021

Fundlers produktägare och appgrafiker Annetta Sillard har lagt ner både tid och själ i framtagandet av den nya versionen av Fundlerappen. Uppdateringen bygger på att göra det ännu enklare för användare att investera i fonder med hjälp av ett helt nytt gränssnitt.

Vad är de största skillnaderna som skett i uppdateringen av appen?

En av de största skillnaderna är att vi ger råd på ett helt annat sätt än vi gjorde tidigare. I den gamla versionen av appen behövde man själv komma på vad man skulle spara till. Vi märkte att många användare öppnade ett enda konto där olika sparanden blandades ihop. I den nya versionen får man fortfarande råd om vilka fonder man bör investera i, men vi ger även rekommendationer om sparmål – för att enklare hålla isär olika sparanden. Nu har vi alltså gjort det enklare att få en komplett rekommendation för hela sparekonomin.

Det nya konceptet för vårt sparförslag delar upp sparandet i olika ”korgar” eller sparmål där varje korg får en anpassad sammansättning av fonder beroende på hur ens ekonomi ser ut och hur länge man planerar att spara.

En annan stor skillnad är användarupplevelsen. Vi vill hjälpa våra användare att se sin sparekonomi och fondinvesteringar som något kul. Därför valde vi att skapa en mer interaktiv app som med hjälp av bilder och symboler hjälper dig beskriva din ekonomi och dina sparmål på ett enklare och roligare sätt. Något som är väldigt ovanligt inom den traditionella finansbranschen.

Fundlerappen

Kommer det fler nyheter i appen?

Vi kommer såklart fortsätta arbetet med att förbättra appen och det som ligger närmast i tiden är en mer sammanhängande visuell design. En av dessa ändringar är utseendet av depåvyn för iOS användare. Men många fler spännande nyheter kommer komma under 2019.

Vad tycker du personligen är det bästa med uppdateringen av appen?

Det roligaste är att vi vågat göra appen mycket mänskligare genom att fokusera på användarvänligheten. Den inriktning vi valt ger oss stora möjligheter att skapa något som verkligen kan göra skillnad i människors sparekonomi. Fondinvesteringar behöver inte vara så krångligt. Jag ser fram emot att tillsammans med teamet kunna göra det ännu enklare i framtiden.