av Annika Javestad
8 april, 2021

Uppdaterad: 11 maj, 2022

För en majoritet av svenska sparare är hållbarhetskriterier en viktig aspekt när de väljer fond. För vissa är jämställdhet viktigast, för andra klimataspekter eller att företagen inte sysslar med tobak eller vapen. Nu lanserar vi portföljen Hållbar Framtid. Den nya portföljen består av sex olika fonder som alla fokuserar på viktiga hållbarhetskriterier och är ett av få investeringsalternativ som väljer jämställdhet som en viktig faktor.

Idag lanserar vi portföljen Hållbar Framtid och förstärker därmed vårt erbjudande kring hållbarhet ytterligare. Fonder för vår nya hållbarhetsportfölj har valts med stor omsorg. För att kvalificera sig ska de naturligtvis ha god potential för avkastning. Men lika viktigt är hur de underliggande bolagens hållbarhetsarbete bidrar till att förändra sin sektor eller bransch för att skapa just en mer hållbar framtid.

– Hållbar Framtid är en väldiversifierad hållbarhetsportfölj med en ”best-in-class” investeringsstrategi. Detta innebär att fonderna gör mer än att ge finansiell avkastning, de tar ävenen aktiv roll i förändringen. Hållbarhet är utan tvekan en klok grund att basera sitt sparande på, vilket allt fler sparare har insett. Jämställda bolag har i hög utsträckning kunnat påvisa en starkare tillväxt över tid och klimatfrågan kommer att vara enav de viktigast politiska fokusområdena under lång tid, säger Ulf Ahrner, förvaltningschef.

Hållbar Framtid är en ren aktiefondportfölj och passar sparare med en längre investeringshorisont. Riskspridningen sker genom diversifiering mellan både geografiska områden och sektorer. Fondportföljen tar sikte på FN:s hållbarhetsmål genom fokus på klimat, jämställdhet och ansvarsfull industrialisering av utvecklingsländer, där innehaven har en stark påverkan inom dessa områden. Oavsett var företagen är lokaliserade eller vilket område de verkar inom, är deras ambition att driva en positiv förändring avgörande för om de kvalificerar sig för portföljen.

En undersökning som Ipsos Norm nyligen har genomförts på uppdrag av oss på Fundler visar att för åtta av tio fondsparare är hållbarhetsaspekten viktig vid val av fonder. Fler kvinnor än män tycker att dessa frågor är viktiga. Endast elva procent av kvinnorna tycker att det är oviktigt, mot 28 procent av männen.

Även övriga portföljer hos Fundler har en hög lägstanivå när det kommer till hållbarhetskriterier. Minst 85 procent av innehavet är alltid hållbarhetsinriktade fonder.

fundler hallbar framtid 1
Fundler lanserar portföljen Hållbar Framtid 2

Fundler Hållbar Framtid

Portfölj för dig som önskar en lägre riskprofil än globala aktiefonder till en högre avkastningspotential. Du vill att din investering bidrar till att människans avtryck på jorden minskar, värnar om hållbarhet och ser en jämlik värld som självklarhet – utan att behöva göra avkall på hög riskjusterad avkastning. Portföljen investerar i trendstarka och lönsamma företag som tar en aktiv roll i att förändra sina respektive sektorer och branscher inom hållbarhet, klimat och jämställdhet. Investeringar sker främst bolag som verkar inom sektorerna teknologi, finans och industri med en diversifierad geografisk exponering mot USA, tillväxtmarknader och Sverige/Norden. Portföljen är 100 procent allokerad mot aktiemarknaden. Rekommenderad placeringshorisont är minst 7 år.

Mer relaterad läsning

Fundler är ingen fond – Fundler är en rådgivare – men vad är skillnaden?

Fundlers portfölj bättre än konkurrenterna!

Fem snabba frågor om privatekonomi med: Jon Strand

Klimatet och dess påverkan på det globala finansiella systemet