av Maria Franzon
18 september, 2019

Uppdaterad: 17 mars, 2022

Vår VD Ulf Ahrner kommenterar att vi i augusti nådde 40 000 kunder och är störst i Sverige som helt oberoende rådgivare.

 

Det är kul att det är över 40 000 personer som tagit hem appen, jag har väldigt goda förhoppningar nu när vi kan visa förvaltningshistorik och att vi fått in ny kompetens och kapital. Nu ska vi få ut budskapet under hösten och vintern.

Under senaste året har fokus varit att bygga upp organisationen, sedan i maj i år utgörs Fundler av 20 personer. Det kan jämföras med fem heltidstjänster året innan.

Vi har haft behov av att bygga organisationen så att vi kan möta nya målgrupper och deras krav på information och produkten.

 

Fundlers erbjudande, som består av sparande med hjälp av robotrådgivare snarare än förvaltare, har nu funnits på marknaden i drygt två år. Bolagets robotrådgivare Global Framtid Potential har växt med 23,94 procent vid halvårsskiftet i juni i år. En del av Fundlers affärsmodell bygger på att utmana förvaltade fonder med högre avgift.

Vi vill att folk tar en titt på sin avkastning och jämför den med hur vår ser ut. Sparkapitalet placeras i fonder som bestäms av risknivå och tidshorisont. Portföljen uppdateras sedan löpande baserat på hur fonden presterar.

Vårt strategiska val har fram till nu varit att lansera produkten till en yngre målgrupp som i större omfattning investerar digitalt. Nu tar vi nästa steg och riktar oss medvetet till en bredare marknad i mer traditionella kanaler.

Utifrån de insikter vi har hittills kring användarupplevelse och kundbeteende ser vi en stor efterfrågan från personer med mer kapital och en längre placeringshorisont, vilket gjort att vi nu utvecklat produkten för att passa en bredare målgrupp.”

 

För att kunna växa har Fundler under året tagit in 18 miljoner kronor i kapital, senast i våras från bland andra JNE Invest och den förre vd:n för Nordnet och Ikano, Håkan Nyberg.

Under hösten kommer vi också att slå oss in på pensionsmarknaden. Tillsammans med Danica Pension lanserar Fundler en pensionstjänst. Det innebär att vi lanserar den första robotdrivna pensionsprodukten i Sverige. Det blir den första tjänsten där man kan flytta in sina tjänstepensioner och privata pensioner i Fundler. Man kommer då ner i en avgift som är under 1 procent för något som i dag ofta kostar flera gånger mer.