av Ulf Ahrner
2 juli, 2021

Uppdaterad: 3 augusti, 2021

Vi är egentligen inte några hårdföra indexförespråkare, utan använder gärna både indexfonder och aktiva fonder i våra portföljer. Men när vi jämför fonder med varandra är det påtagligt sällan som de aktiva fonderna vinner över indexfonder med samma risknivå. Därför blir det i praktiken mycket indexfonder i våra portföljer, och det får en bieffekt – att det blir poänglöst att jämföra Fundlers portföljer med index.

Så vad ska man då jämföra sig med undrade vi, vid starten för 5 år sedan. Vi tänkte att de flesta kanske tittar på nyheterna och får höra hur Stockholmsbörsen har gått, och det man inte har i fonder har man på sparkonto. Därför satte vi ihop en jämförelse som gick ut på att blanda Stockholmsbörsens mest rapporterade index, OMXS30GR, med ett index som någorlunda motsvarade räntan på bankernas sparkonton, SSVX90DGR.

Det är dock, som många av våra kunder påpekat genom åren, en bristande jämförelse. Aktivt förvaltade fonder bör såklart jämföra sig med sitt jämförelseindex, för att visa att deras aktiva förvaltning är värd att betala för (vilket alltså sällan är fallet), men för indexfonder ger en sådan jämförelse förstås inte mycket värde. Eftersom Fundler huvudsakligen använder indexfonder blir det följaktligen lika meningslöst att jämföra vår förvaltning med index.

Fundler lanserar innovativa jämförelser för våra portföljer
Det finns ingen vidare poäng i att utvärdera indexfonder mot det index de följer. Kortsiktigt kan de röra sig lite över och under, men på lång sikt kommer de gå som sitt jämförelseindex.

Fundler är i grunden en avancerad allokeringsförvaltning, dvs vi köper riktigt bra fonder, som du kanske inte hade hittat på egen hand, och fördelar dina sparpengar mellan dem på ett optimalt sätt för att få så mycket avkastning som möjligt för den risk du tar. Samma princip gäller de flesta av våra konkurrenter, stora som små. Så allra mest relevant vore ju om vi jämförde oss med andra allokeringsförvaltare.

Mest allokeringspengar ligger i de fem svensknordiska storbankernas mixfonder. Precis som Fundler erbjuder de flesta av dem ett antal risknivåer, ofta med ungefär samma risknivå som våra portföljer. De flesta svenskar har en relation till åtminstone någon av dessa banker, och väldigt många har en del av sitt sparkapital i någon av deras mixfonder. Fonderna säger sig vara aktivt förvaltade, och tar betalt i linje med genomsnittliga aktie- och räntefonder.

Fundler lanserar innovativa jämförelser för våra portföljer
De fem storbankerna har en dominerande ställning på den svenska fondmarknaden. Per sista maj i år stod de för hela 71% av den svenska fondförmögenheten om 6 084 miljarder kronor.

De här fonderna är vad de flesta svenskar ser som alternativet till att ta tag i sitt sparande själva, eller anlita en fondrobot som Fundler. De är också i de flesta fall de fonder som erbjuds i bankernas egna digitala lösningar. Därför har vi kommit fram till att de är den mest relevanta jämförelsen för oss. Vi har därför skapat jämförelsekorgar som består av de fem storbankernas mixfonder i respektive risknivå som våra egna portföljer, i lika vikter.

De nya jämförelsekorgarna ligger mycket nära våra portföljers risknivåer, och ger därför en mycket relevant och lättförståelig bild av hur Fundler presterar jämfört med den mest dominerande konkurrensen. Storbankernas mixfonder har i de flesta fall funnits längre än Fundler, så de fungerar bra även för att titta ända tillbaka till starten av våra portföljer. Vi hoppas såklart att detta ska få många fler sparare att inse styrkan hos Fundler, och välja oss för alla sina investeringar.

Fundler lanserar innovativa jämförelser för våra portföljer
Den horisontella axeln visar risknivån (volatiliteten). Den vertikala visar årlig tillväxt de senaste tre åren. De fyra svarta punkterna är de nya jämförelsekorgarna. De fyra gröna är motsvarande risknivåer i Fundlers Smart Index serie. Resterande är Fundlers specialportföljer.

Jämförelsekorg Försiktig (mycket låg risk)
20% Danske Invest Horisont Ränta
20% Handelsbanken Multi Asset 15
20% Nordea Stratega 10
20% SEB Stratagy Defensive
20% Swedbank Robur Bas Ränta

Jämförelsekorg Stabil (låg risk)
20% Danske Invest Horisont Balanserad
20% Handelsbanken Multi Asset 25
20% Nordea Stratega 30
20% SEB Stratagy Balanced
20% Swedbank Robur Bas 25

Jämförelsekorg Tillväxt (medelhög risk)
20% Danske Invest Horisont Offensiv
20% Handelsbanken Multi Asset 60
20% Nordea Stratega 50
20% SEB Stratagy Defensive
20% Swedbank Robur Bas 75

Jämförelsekorg Potential (hög risk)
20% Danske Invest Horisont Aktie
20% Handelsbanken Multi Asset 100
20% Nordea Aktieallokering
20% SEB Stratagy Growth
20% Swedbank Robur Bas 100


Läs mer om Fundlers portföljer eller börja fondspara nu!