av Maria Franzon
16 oktober, 2019

Uppdaterad: 17 mars, 2022

Fundler och Danica Pension är först i Sverige med att lansera en digital pensionsplattform.

Nu lanseras Fundlers pensionstjänst i samarbete med Danica Pension. Det innebär att den digitala investeringsrådgivaren erbjuder förvaltning av intjänad tjänstepension. Samarbetet syftar till att erbjuda smidig hantering av kapitalet till konkurrenskraftigt pris och avkastning. Något som kan möjliggöra att gå i pension tidigare enligt Fundlers medgrundare Anton Fagerlönn.

 

Fundler är Sveriges största oberoende rådgivare med över 40 000 användare. Nu breddar bolaget sin produktportfölj och lanserar en ny tjänst genom ett samarbete med Danica Pension. Den som har flyttbara fribrev kan nu låta Fundler förvalta intjänad tjänstepension som betalats av tidigare arbetsgivare.

 

Tack vare den digitala hanteringen ligger Fundlers avgift på 0,98 procent för pensionstjänsten, inklusive både försäkring och fondavgifter*. Det är nästan 70 procent lägre än den 3-procentiga avgift många svenskar har i dagsläget. För en 50-åring med insparad tjänstepension på 1 miljon kronor skulle den avgiftssänkningen generera i närmare 1,2 miljon kronor mer i pension vid 75 års ålder. Det är nästan 50 procent mer än om personen skulle haft en avgift på 3 procent.

 

– En sänkt avgift på sin pensionsförvaltning kan möjliggöra att gå i pension redan innan 65 års ålder, eftersom det genererar så mycket mer pengar till spararen i slutändan. Det är intressant med tanke på att den höjda pensionsåldern är en högaktuell fråga. Många vet inte hur vanligt det är med höga avgifter när man väl tittar på de totala kostnaderna för pensionen. Men vi har haft en stor efterfrågan från våra befintliga kunder och potentiella samarbetspartners på en smidig och kostnadseffektiv tjänst av pensionssparande och nu möjliggör vi att kunden får mer pengar över i plånboken, säger Anton Fagerlönn, medgrundare av Fundler.

 

– Försäkringsbranschen håller på att moderniseras i grunden och vår yttersta strävan är att ligga i framkant på den resan. Vi ser kontinuerligt och noga över vilka potentiella samarbetspartners som är rustade för att möta och leda de förändringar som sker. Vi är nu glada över att tillsammans med Fundler lansera denna tjänst som vi tror kommer att bli värdefull för många kunder framöver, säger Claes Carlson VD på Danica Pension.

Ta reda på hur mycket mer du kan få genom Fundlers kostnadsfria pensionsanalys på https://fundler.se/pension/. Självklart helt utan förpliktelser.

Om uträkningen

Uträkningen är baserad på en person som är 50 år, har en månadslön på 40 000 kronor med 4,5% pensionsavsättning och en insparad tjänstepension på 1 000 000 kronor. I uträkningen har tillväxten satts till 8% om året och en avgift på 3 procent jämförts med Fundlers avgift på 0,98 procent under 15 års tid, tills personen går i pension vid 65 års ålder och sedan tar ut pengarna under 10 års tid, tills personen är 75 år. Efter Fundlers avgift på 0,98 procent blir pensionsutbetalningarna totalt 3 843 380 kronor medan det med en avgift på 3 procent endast summerar till 2 654 168 kronor.

*Avgiften kan variera beroende på vilken portfölj man väljer.